İlçe Belediye Meclisi Karar Aldı: Elazığ'ın Derdine Derman Olur Mu?

Karara Dikkat! Emsal Olur mu? Deprem bölgesinin tamamının ilgilendiriyor

İlçe Belediye Meclisi Karar Aldı: Elazığ'ın Derdine Derman Olur Mu?

Malatya Yeşilyurt Belediye Meclisi tarafından Elazığ dahil deprem yaşayan tüm illerdeki orta hasarlı binaları ilgilendiren bir karar alındı. Elazığ’da da 5 Temmuz’da dolacak süre için bu karar emsal ve çare olur mu? İşte karara ilişkin detaylar?

 

Yeşilyurt Belediyesi Meclisi'nin Haziran ayı ilk toplantısında, Ak Parti'li üyelerin getirdiği teklifle orta hasarlı olan, ancak oturma ruhsatı bulunmayan binaların güçlendirilmesini tamamen vatandaşa bırakan bir karar alındı.

Ak Parti'li meclis üyelerinin, Yapı ruhsatı almış ama yapım aşamasında yapılan vaziyet, yapısal değişiklikler (Ruhsata aykırı) nedeni ile Yapı kullanma izni alamamış ve ruhsatı hükümsüz hale gelen yapıların hak sahipleri tarafından güçlendirme süreçlerinin yürütülemediği ve bu nedenle mağduriyetlerin oluştuğu, İmar Kanunun 42. Maddesi (Cezai müeyyideler) uygulandıktan sonra, Yapı Kullanma izin Belgesi aranmaksızın yapıya "Güçlendirme Ruhsatı" verilebileceği konulu önergesi mecliste görüşülerek karara bağlandı.

-Üniversiteden güçlendirme ruhsatını al, yap Belediye Meclisi kararında, "Yapı ruhsatı olup da yapım esnasında meydana gelen hatalar kaynaklı yapı kullanma izin belgesi alamamış yapılar için başvuru tarihi itibarıyla yapıya herhangi bir ilave kat eklenmemiş olması ve kullanıcılarca yapıda esaslı tadilata konu ilave değişikliler yapılmamış olması halinde can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla yapının sağlık ve fen açısından ıslahının mümkün olduğunun üniversitelerin yapı ana bilim dallarında görevli en az üç kişilik uzman heyet tarafından rapor edilmiş olması halinde 3194 Sayılı İmar Kanunun 42. Maddesi uygulandıktan sonra yerinde yapılan imalata uygun mimari röleve dikkate alınarak Yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın yapıya güçlendirme ruhsatının verilebileceği,..." denildi.

-BELEDİYE SORUMLULUK ALMIYOR!

Orta hasarlı binalar için İyi bir şey çıkıyormuş gibi gözüken kararın örtülü imar affı olarak hayata geçirileceği ifade ediliyor. "Belediye olarak oturma ruhsatı vermiyorum, ama yüzde 81 çoğunluğu sağlarsan binanı güçlendirebilirsin." şeklinde kısaca yorumlanan karar ile belediyeler ve belediye yönetimleri tüm sorumluluğu vatandaşlara bırakıyor. Kararın uygulanması sürecinde standartlara uygun rapor alınmaması ve iyi bir güçlendirme firması seçilmemesi halinde, deprem bölgesinde çürük bina sayısının arttırılmasına da katkı sunulmuş olacak.

-KARARIN TAM METNİ

Orta hasarlı olup, yapı kullanma izin belgesi almış olmasına rağmen arşiv kayıtlarında bulunan onaylı projeler uygun olmadığı halde yerinde yapılan imalata uygun yapılabilmesi için Yeşilyurt Belediyesi Meclisi'nde alınan karar şöyle:

"06.02.2023 günü, Türkiye saati ile 04.17'de ve 13:24'de merkez üssü Pazarcık (Kahramanmaraş) ve Elbistan (Kahramanmaraş) olan Mw 7.7 ve Mw 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş bu depremlerden en çok etkilenen bölgeler arasında bulunan ilçemizde de toplam yapı stoğunun çoğunu kaybetmiştir.

Yapı stoklarımızın çoğunun depremde ağır hasar almış olması ciddi barınma sorunları ortaya çıkarmış olup barınma sorunlarının bertarafı için kamu eli ile afet konut üretimi hızlı bir şekilde başlatılmıştır. Geçen süre zarfında orta hasar alan yapıların Afet ve Acil Durum Başkanlığınca yayımlanan genelgeler kapsamında 31.12.2023 tarihine kadar başvurması halinde güçlendirilebileceği belirtilmiş bu genelge kapsamında idaremize başvurular yapılmıştır.

Hali hazırda yapı ruhsatı almış olmakla birlikte yapım aşamasında yerinde yapılan vaziyet, yapısal değişikliler sebebi ile yapı kullanma izin belgesi alamamış ve ruhsatı hükümsüz hale gelen yapılarında olduğu bu yapıların meri mevzuat hükümleri kapsamında tadilat ruhsatı alamayacaklarından güçlendirme süreçlerinin yürütülemediği aynı zamanda bu yapıların geçen süreç zarfında satış yolu ile iyi niyetli üçüncü kişilerin eline geçtiği ve mağduriyetler oluşturduğu tespit edilmiştir.

Bu kapsamda 22.12.2023 tarih ve 266 sayılı Belediye Meclis kararında; "Yapı Ruhsatı olup ta Yapı Kullanma İzin Belgesi hiç almamış yapılarda yapıların ruhsat eki projelere uygun olması halinde güçlendirme süreçlerinin ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapılmasının" ifadesinin "yapı ruhsatı olup da yapım esnasında meydana gelen hatalar kaynaklı yapı kullanma izin belgesi alamamış yapılar için başvuru tarihi itibarıyla yapıya herhangi bir ilave kat eklenmemiş olması ve kullanıcılarca yapıda esaslı tadilata konu ilave değişikliler yapılmamış olması halinde can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla yapının sağlık ve fen açısından ıslahının mümkün olduğunun üniversitelerin yapı ana bilim dallarında görevli en az üç kişilik uzman heyet tarafından rapor edilmiş olması halinde 3194 Sayılı İmar Kanunun 42. Maddesi uygulandıktan sonra yerinde yapılan imalata uygun mimari röleve dikkate alınarak Yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın yapıya güçlendirme ruhsatının verilebileceği iş bu işlemin amacının ıslahı mümkün yapı ve kullanıcı vatandaşların hali hazır haklarının korunacağı amaçlandığından müktesep hak oluşturmayacağı hususunun" şeklinde değiştirilerek onaylanması; ..."