İl Genel Meclisi Oturumları Üçüncü Birleşimle Devam Ediyor

İl Genel Meclisi temmuz ayı oturumları yapılan üçüncü birleşimle devam etti.

İl Genel Meclisi Oturumları Üçüncü Birleşimle Devam Ediyor

İl Genel Meclisi toplantı salonunda İl Genel Meclisi Başkanı Av. Ömer Faruk Çelik başkanlığında yapılan 3. birleşim yoklama ile başladı. Gündem maddeleri arasında yer alan 5. maddede merkez Kumbariş Köyü sınırları içerisinde 101 Ada 11 parselde Güneş Enerjisi Santrali (GES) işi için hazırlatılmış Uygulama İmar Planı ile Nazım İmar Planlarının onaylanması konusu ile ilgili olarak hazırlanan "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" inceleme raporunun okunarak konunun görüşülmesi 6. maddede Elazığ İl Özel İdaresi tarafından köylerde yürütülmekte olan Kanal Temizleme Aracı ve Vidanjör Faaliyetlerine yönelik araçlara ait 2024 yılı kiralamalarına ilişkin hazırlanan fiyat tarifesi cetvelinin incelenerek nelerin yapılabileceği konusu ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu" tarafından hazırlanan inceleme raporunun okunarak konunun görüşülmesi maddeleri ele alındı.

İl Genel Meclisi Oturumları Üçüncü Birleşimle Devam Ediyor

Ayrıca Maden ilçesi Sağırlı köyü içme suyu isale hattının değişimi işinin 2024 yatırım programına eklenmesi için plan ve bütçe komisyonuna sevkine karar verildi.

İl Genel Meclisi Oturumları Üçüncü Birleşimle Devam Ediyor

Temmuz ayı oturumlarının 4. birleşimi 4 Temmuz Perşembe günü saat11:00'de yapılacak.