İl Genel Meclisi Nisan Ayı Oturumları Devam Ediyor

Elazığ İl Genel Meclisi Nisan ayı oturmaları 4. birleşimle devam etti.

İl Genel Meclisi Nisan Ayı Oturumları Devam Ediyor

İl Özel İdaresi meclis toplantı salonunda İl Genel Meclisi Başkanı Av. Ömer Faruk Çelik başkanlığında oturumun 4. birleşimi yoklama ile başladı.

İl Genel Meclisi Nisan Ayı Oturumları Devam Ediyor

 Gündem maddeleri arasında yer alan 

9. maddede Il Özel İdaresi 2023 Mali yılı bütçesinde Stratejik Plan ödeneği olarak, Il Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Yol Yapım Giderleri Harcama Kaleminde bulunan ödeneğin ilgili harcama kalemlerine aktarılması konusu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan raporun okunarak konunun görüşülmesi. 
10. maddede Merkez İlçe Çaydaçıra Mahallesinde bulunan Çubukbey Anadolu Lisesinde çevre düzenlemesi ve bakım onarım yapılması konusu ile ilgili olarak hazırlanan "Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu" raporunun okunarak konunun görüşülmesi.

11. maddede Merkez İlçeye bağlı Kelmahmut Köyünde bulunan mevcut Kanalizasyon Şebekesinin incelenmesi konusu ile ilgili olarak hazırlanan "Çevre ve Sağlık Komisyonu" inceleme raporunun okunarak konunun görüşülmesi.

12. maddede Merkez İlçesi Tadım Köyü sınırları içinde bulunan Kulakpınarı Şifalı Suyunun incelenerek İlimiz Turizmine kazandırılması amacıyla nelerin yapılabileceği konusu ile ilgili olarak "Turizm Komisyonu tarafından hazırlanan inceleme raporunun okunarak konunun görüşülmesi 13. maddede Baskil İlçesi Deliktaş Köyü sınırları içerisinde imar planı hazırlanarak köy yerleşik alanının tespiti ile ilgili "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" raporunun okunarak konunun görüşülmesi. 14. maddede Maden İlçesi sınırları içerisinde RES (Rüzgâr Enerjisi Santrali) yapılması amacıyla, hazırlatılmış Uygulama İmar Planı ile Nazım İmar Planlarının onaylanması konusu ile ilgili olarak hazırlanan "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" inceleme raporunun okunarak konunun görüşülmesi 15. maddede Merkez İlçesi Kaplıkaya Köyü sınırları içerisinde 123 Ada 189 Parsel üzerinde GES (Güneş Enerjisi Santrali) yapılması amacıyla, hazırlatılmış Uygulama İmar Planı ile Nazım İmar Planlarının onaylanması konusu ile ilgili olarak hazırlanan "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" inceleme raporunun okunarak konunun görüşülmesi ve 16. maddede Kovancılar İlçesi Avlağı, Yeşilköy, Yarımca Köyü ve Merkez İlçe Sarılı, Tadım, Sakabaşı Köyü ile Sivrice İlçesi Kürk Köyünde Afetzede yerleşim alanı Uygulama Imar planının incelenerek onaylanması ile ilgili "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" raporunun okunarak konunun görüşülmesi maddeleri ele alındı.  Ele alınan maddeler yeni oluşturulan komisyon üyeleri tarafından yeniden incelenmesi ve görüşülmesi için ilgili komisyonlara yeniden havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi. 

İl Genel Meclisi Nisan ayı oturumlarının 5. ve son birleşimi 20 Nisan Cumartesi günü saat 13:00’de yapılacak.