İl Genel Meclisi Mayıs Ayı 2. Birleşimi Yapıldı

Elazığ İl Genel Meclisi mayıs oturumları 2.birleşimle devam etti.

İl Genel Meclisi Mayıs Ayı 2. Birleşimi Yapıldı

 İl Genel Meclisi Başkanı Av. Ömer Faruk Çelik başkanlığında yapılan 2. birleşim yoklama ile başladı. Gündem maddeleri arasında yer alan 7. İl Özel İdaresi 2023 Mali yılı bütçesinde Stratejik Plan ödeneği olarak, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğün Yol Yapun Giderleri Harcama Kaleminde bulunan ödeneğin ilgili harcama kalemlerine aktarılması konusu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan raporun okunarak konunun görüşülmesi.

İl Genel Meclisi Mayıs Ayı 2. Birleşimi Yapıldı

8- Merkez İlçe Çaydaçıra Mahallesinde bulunan Çubukbey Anadolu Lisesinde çevre düzenlemesi ve bakım onarım yapılması konusu ile ilgili olarak hazırlanan "Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu" raporunun okunarak konunun görüşülmesi.

9. Merkez İlçeye bağlı Kelmahmut Köyünde bulunan mevcut Kanalizasyon Şebekesinin incelenmesi konusu ile ilgili olarak hazırlanan "Çevre ve Sağlık Komisyonu inceleme raporunun okunarak konunun görüşülmesi.

İl Genel Meclisi Mayıs Ayı 2. Birleşimi Yapıldı

10- Merkez İlçesi Tadım Köyü sınırları içinde bulunan Kulakpınarı Şifalı Suyunun incelenerek İlimiz Turizmine kazandırılması amacıyla nelerin yapılabileceği konusu ile ilgili olarak "Turizm Komisyonu" tarafından hazırlanan inceleme raporunun okunarak konunun görüşülmesi.

11- Baskil İlçesi Deliktaş Köyü sınırları içerisinde imar planı hazırlanarak köy yerleşik alanının tespiti ile ilgili "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" raporunun okunarak konunun görüşülmesi maddeleri ele alındı. Tasarruf tedbirleri kapsamında yeni araç alımına karşı çıkan MHP’li üyeler 7. maddeye red oyu kullanırken 8,9,10 ve 11. maddeler oy birliği ile kabul edildi.

İl Genel Meclisi Mayıs Ayı 2. Birleşimi Yapıldı

İl Genel Meclisi Mayıs ayı 3. birleşimi 4 Mayıs Cumartesi günü saat 11:00’de yapılacak.