İl Genel Meclisi Kasım Ayı Oturumları Altıncı Gününde Devam Etti

Yoğun program nedeniyle 20 gün sürmesi beklenen Elazığ İl Genel Meclisi Kasım ayı oturumları altıncı birleşimle devam etti.

İl Genel Meclisi Kasım Ayı Oturumları Altıncı Gününde Devam Etti

İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Şerbet başkanlığında beşinci birleşimde gündem maddeleri arasında yer alan “9. Merkez İlçe, Hankendi Köyü Kıraç Bağları sınırları içerisinde bulunan 116 Ada 8, 9, 11 ve 18 nolu parseller üzerinde İmar Planı Tadilatı işi için hazırlanmış olan

İl Genel Meclisi Kasım Ayı Oturumları Altıncı Gününde Devam Etti

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama Imar Planının onaylanması konusunun görüşülmesi ve 
23. maddede yer alan Ağın İlçesi yol ağında bulunan Saraycık Köyü Konak yolunun incelenmesi konusu ile ilgili olarak Köylere Yönelik

İl Genel Meclisi Kasım Ayı Oturumları Altıncı Gününde Devam Etti

Hizmetler Komisyonu tarafından hazırlanan inceleme raporunun okunarak konunun görüşülmesi maddeleri görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

İl Genel Meclisi Kasım Ayı Oturumları Altıncı Gününde Devam Etti