İl Genel Meclisi Kasım Ayı Oturumları 17'nci Birleşimle Devam Etti

Elazığ İl Genel Meclisi Kasım ayı oturumları onyedinci  birleşimle devam etti.

İl Genel Meclisi Kasım Ayı Oturumları 17'nci Birleşimle Devam Etti

İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Şerbet başkanlığında onyedinci birleşimde gündem maddeleri arasında yer alan “   14. maddede Merkez İlçe, Yolçatı Köyü Dörteşek Mevkii isminin Barışlar Mezrası olarak değiştirilmesi konusunun görüşülmesi.

 

16. maddede Mülkiyeti Elazığ İl Özel İdaresine ait Merkez İlçe Çaydaçıra Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Tapunun 4539 Ada 3 nolu parseli ile 4534 Ada 22 nolu parseli üzerinde bulunan taşınmazlar için hazırlanan Uygulama Imar Planı değişikliği dosyasının incelenmesi konusu ile ilgili olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan inceleme raporunun okunarak konunun görüşülmesi maddeleri ele alınarak  oy birliği ile kabul edildi.

İl Genel Meclisi birleşimleri  18 Kasım  Cumartesi günü Elazığ İl Özel İdaresi konferans salonunda görüşülmeye devam edecek.