İl Genel Meclisi 3. Birleşimle Devam Etti

Elazığ İl Genel Meclisi haziran ayı oturumları 3. birleşimle devam etti.

İl Genel Meclisi 3. Birleşimle Devam Etti

İl Özel İdaresi konferans salonunda İl Genel Meclisi Başkanı Av. Ömer Faruk Çelik başkanlığında birleşimin 3.günü yoklama ile başladı. Gündem maddeleri arasında yer alan  11. maddede Baskil İlçesi Deliktaş Köyü sınırları içerisinde imar planı hazırlanarak köy yerleşik alanının tespiti ile ilgili görüşülmesi 12. maddede Merkez İlçe Hankendi Jandarma Karakol Komutanlığının Konuşlandığı Çalolar Mahallesinde bulunan 104 ada 2 parsel üzerinde imar plan tadilattı yapılması amacıyla, hazırlatılmış Uygulama İmar Planı ile Nazım İmar Planlarının onaylanması konusu ile ilgili olarak hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu" raporunun okunarak konunun görüşülmesi 13. maddede Maden İlçesi sınırları içerisinde RES yapılması amacıyla, hazırlanmış 1/5000 lçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanması konusunun görüşülmesi ve 14. maddede Elazığ İl Özel İdaresi makine parkında bulunan makine ve ekipmanlarının verimlilik ölçütlerinin incelenerek nelerin yapılabileceği konusu ile ilgili olarak "Plan ve Bütçe Komisyonu" tarafından hazırlanan inceleme raporunun okunarak konunun görüşülmesi maddeleri ele alınarak oy birliği ile kabul edildi.

İl Genel Meclisi 3. Birleşimle Devam Etti

İl Genel Meclisi haziran ayı oturumlarının 4. birleşimi 6 Haziran Perşembe günü saat 11:00’de yapılacak.

İl Genel Meclisi 3. Birleşimle Devam Etti