Hurdacılara Denetim ve Yaptırım

Hakimiyet Gazetesi'nin sık sık gündeme getirdiği hurdacılara yönelik denetim yapılması yönündeki haberler sonrası beklenen adım atıldı. Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada hurda ve atık malzeme toplama faaliyetinde bulunacak şahıslar belediyelerden gerekli izni aldıktan sonra bu şahısların bilgileri kayıt altına alınarak il emniyet müdürlüğü ve il jandarma komutanlığına bildirilecek ve sürekli kontrol edilecek.

Hurdacılara Denetim ve Yaptırım

Hakimiyet Gazetesi olarak 31 Ocak tarihinde 'Sanayide Hurda Temizliği' ve 10.05.2022 tarihinde manşetimizden verdiğimiz İçişleri Bakanlığı'nın trafiği olumsuz etkileyen, terk edilmiş veya hasara uğramış araçların bırakıldığı yerden kaldırılması amacıyla valiliklere gönderdiği genelge ve hem çevreye hem de ülke ekonomisine katkıları sebebiyle hurdacılık ve geri dönüşüm faaliyetleri desteklenir ve yasal boşlukları doldurmak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kanun taslağı hazırlığı yaparken, kontrol ve kayıt altına alınmayan bazı toplayıcıların hurda dışında inşaat ve değişik yerlerden hırsızlık yapmaları, Elazığ Valiliğini harekete geçirdi ve bir dizi önlemler alınması kararlaştırıldı.

Hurdacılara Denetim ve Yaptırım

ELAZIĞ VALİLİĞİ HAREKETE GEÇTİ
Elazığ Valiliği, kamu düzeni ve güvenliğinin temini, asayiş ve huzur ortamının korunması için ilgili kurumlarla yapılan toplantı sonrası açıklama yaptı.  “Hurda ve kâğıt toplayıcıları ile ilgili duyuru” adıyla yayınlanan açıklamada, hurda işi yapanlara yönelik bir dizi önlemler alındığı ifade edildi.

Hurdacılara Denetim ve Yaptırım

HURDACILIK KİSVESİ ALTINDA HIRSIZLIĞA SON
Elazığ Valiliği, il genelinde kamu düzeni ve güvenliğinin temini, asayiş ve huzur ortamının korunması, tasarrufa müteallik emniyetin sağlanması ve hırsızlık suçu başta olmak üzere suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla yeni tedbir ve kararlarını açıkladı.

Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle: 
Elazığ ili genelinde kamu düzeni ve güvenliğinin temini, asayiş ve huzur ortamının korunması, tasarrufa müteallik emniyetin sağlanması ve hırsızlık suçu başta olmak üzere suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla; "5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11 'inci ve 66'ncı maddeleri kapsamında aşağıdaki tedbir ve kararların alınması uygun görülmüştür. 

1-Hurda ve atık malzeme toplama faaliyetinde bulunacak şahıslar İl, İlçe ve Belde Belediyelerine başvurarak gerekli izni alacaklar, Belediyeler tarafından izin verilen şahısların bilgileri kayıt altına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ile İl Yazı İşleri Müdürlüğüne bildirilecektir. 

2-Hurda ve atık malzeme toplama izni alan şahıslar faaliyetlerini izin aldıkları ilçe ve belde sınırları dahilinde yürütebileceklerdir. 

3-İl, ilçe ve Belde Belediye Başkanlıkları tarafından, hurda ve atık toplama izni verilen şahıslara, ücretsiz olarak yaka kartı ve uzaktan görünürlüğü sağlayacak tek tip ve renkte reflektörlü yelek verilecek, yeleklerin ön ve arka kısmında ilin adı ile numara bulunacak, bu bilgiler izin verilecek kişilerle ilgili olarak Belediyelerce kayıt altına alınacaktır. 

4-Hurda ve atık malzeme toplama izni alan şahıslar, izin aldıkları il, ilçe ve belde sınırları içerisinde kendilerine verilen yelekleri giyerek ve yaka kartlarını takarak faaliyette bulunacaklardır.

5-Yaka kartları ve yelekler, adına düzenlendikleri kişiler dışında başkaları tarafından kullanılamayacak, kullananlar ve kullandıranlar hakkında idari işlem yapılacaktır. 

6-Hakkında idari işlem yapılan şahısların hurda ve atık malzeme toplamada kullandıkları araç ve gereçlere de gerekli idari işlem yapılacaktır. 
7-Hurda ve atık toplama izni verilen şahıslar 08.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir. 

8-Hurda ve atık toplama izni verilen şahıslar çöp konteynırları içerisinden malzeme toplamak amacı ile çöpleri dağıtmayacak, çevre kirliliğine sebep olmayacaklardır. 

9-Yukarıda belirtilen hususlara aykırı hareket ettiği tespit edilen şahıs veya tüzel kişiler hakkında uygulanan idari yaptırım kararları 48 saat içerisinde ilgili Belediye Zabıta Müdürlüğüne bildirilecektir. 

10- Hurda ve atık toplama izni verilen şahıslar ikametlerinde, ikamet eklentilerinde ve bahçelerinde atık ve hurda biriktirmeyecektir. 

11- Hakkında 3 (üç) kez idari işlem yapılan kişi veya kuruluşun hurda ve atık toplama faaliyetine son verilecek ve bir daha izin verilmeyecektir. 

12-Toplanan hurda ve atıklar aynı gün yetkili kurumca verilen lisansı/belgesi bulunan iş yerlerine teslim edilecek, hurda ve atık malzeme toplama izni alan şahısların depolama yapmasına izin verilmeyecektir. Bahsi geçen iş ve işlemlerin takibi Belediyelerce yapılacaktır. Elazığ İli Mülki sınırları dahilin de bulunan Belediyelerin Zabıta Müdürlükleri tarafından bu genelge hükümlerine uyulup uyulmadığına dair gerekli denetim ve kontroller yapılacak, genelgeye aykırı hareket edenler hakkında ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak şartıyla, 5326 sayılı Kabahatler  Kanunu'nun 32'nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacaktır.”denildi. 

Hurdacılara Denetim ve Yaptırım

BİRÇOK ŞEHİRDE UYGULANIYORDU
Elazığ Valiliği tarafından açıklanan 12 maddelik şartlar zaten birçok şehirde uygulanmaktaydı. Özellikle bu şartların uygulandığı şehirlerde kâğıt ve hurda toplayıcılığı yapan birçok kişinin Elazığ'daki serbestlik nedeniyle şehrimize geldiği ve bu durumun birçok olumsuz duruma neden olduğu da muhtarlar tarafından sıklıkla dile getiriliyordu. Bunun üzerine Elazığ Valiliği harekete geçti ve yaşanan bu olumsuzluk giderildi.

DENETLEME OLMAZSA ALINAN KARARLAR BOŞTA KALIR
Elazığ Valiliğinin geç de olsa alıp tüm kamu kurum ve kuruluşları, mahalle ve köy muhtarlarına gönderdiği yazıyla bu tür olumsuzlukların önüne geçilemeyeceğini, bu sorunların çözümü için alınan kararların sahada takip ve en önemlisi de sıkı bir denetimin yapılması zorunluluğuna dikkat çeken vatandaşlar, bu konuda kolluk kuvvetleri yanında vatandaşlara da görev düştüğünü ve şüpheli durumları anında 112 çağrı merkezine iletmeleri gerektiğini dile getiriyorlar.
 

Hurdacılara Denetim ve Yaptırım
Hurdacılara Denetim ve Yaptırım