Hak Sahipliğinden Faydalanamayanlar Dikkat! Av. Alanoğlu Emsal Davanın Detaylarını Açıkladı

Elazığ İdare Mahkemesi, 24 Ocak ve 27 Aralık 2020 tarihlerinde meydana gelen depremler sonucunda zaman aşımı nedeniyle hak sahibi olamayan vatandaşları umutlandıracak bir karara imza attı.

Hak Sahipliğinden Faydalanamayanlar Dikkat! Av. Alanoğlu Emsal Davanın Detaylarını Açıkladı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

24 Ocak ve 27 Aralık tarihlerinde 2 büyük depremle sarsılan Elazığ'da binlerce konut hasar aldı. Depremler nedeniyle hasar oluşan konutlardan yine binlerce vatandaş hak sahibi olarak yeni konutlarına kavuştu.
Ancak belirlenen süre içerisinde çeşitli sebeplerle hak sahipliği başvurusu yapamayan yüzlerce vatandaş evlerinin yıkılmasıyla büyük bir  mağduriyetle karşı karşıya kaldı. Bu mağduriyet sonucunda hakkını hukuki yollarla arayan bir vatandaş verdiği hukuk mücadelesini kazandı.

AV. ALANOĞLU DETAYLARI HAKİMİYET'E ANLATTI
Emsal niteliğinde olan bu kararın çıkmasında büyük katkısı olan Av. Engin Alanoğlu, davaya konu olan mağduriyeti ve diğer tüm detayları Hakimiyet okuyucuları için anlattı.
 Bu konuda başvurucunun hukuki sürecini yöneten  Av. Engin Alanoğlu şu açıklamalarda bulundu:
"24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ’da meydana gelen deprem sonucunda evleri zarar gören vatandaşların kazanmış oldukları hak sahipliği, belirlenen süre içerisinde başvurulmadığından zamanaşımına uğrayarak vatandaşların mağduriyetlerinin artmasına sebebiyet vermiştir. Yaşanan bu mağduriyetin giderilmesi için tarafımızca dava yolu ile Elazığ İdare Mahkemesine başvurulmuştur. Açılan dava sonucunda, ileri sürdüğümüz hukuki ve usuli sebepler doğrultusunda Elazığ İdare mahkemesi; ‘’Afet sebebiyle hak sahibi olanların tespiti hakkındaki yönetmeliğin 16. Maddesine uygun şekilde hak sahipliği niteliğini taşıyanların talep ve taahhütname vermelerini sağlamak için mahalli şartlarına ve imkanlarına göre yapılacak ilanın şekli ve süresinin belirlenmesine yönelik mahalli mülkü amirince karar alınmadığı, hak sahibi niteliğini taşıyanların talep ve taahhütname vermeleri amacı ile yapılan ilanların da usulüne uygun yapılmadığı hususları göz önüne alındığında, usulüne uygun şekilde yapılmayan ilanlar baz alınarak davacının yönetmeliğin 16. Maddesi kapsamında süresinde başvuru yapmadığı kabul edilerek tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır’’ şeklinde emsal teşkil edebilecek bir karara imza atmıştır. İleri sürdüğümüz hukuki ve usuli sebepler doğrultusunda davacı müvekkil lehine verilmiş olan bu karar, hak sahipliği başvuru süresini kaçırarak  mağduriyet yaşayan diğer vatandaşlarımıza örnek teşkil edecektir."