Günün Davet Ettiği Şiir

Elazığlıyı en çok yabancılar tarif eder, onlar tasvir eder. Her ne kadar bizler kendi hemşerilerimizin çok değerini bilmesek de bugüne kadar il dışında yaşayan bir Elazığlı hakkında komşularının, iş arkadaşlarının ve çevresinin olumsuz konuştuklarına şahit olmadık.

Günün Davet Ettiği Şiir

Nerede bir Elazığlı varsa, orada bir güven, dostluk, samimiyet, dayanışma ve yardımlaşma vardır.

Elazığlı, bulunduğu yerden tayini çıkması ya da başka bir sebeple ayrıldığında komşuları yas tutar ve birebir olmasa da iletişimleri uzun süre devam eder.

Günün önemine binaen merhum Mehmet Bico Kerküklü’nün şiirini bir daha hatırlayalım mı? 

HERKESE GAKGOMSUN DENİLMEZ 
Gakgonun manası ince ve derin
Herkese gakgomsun denilmez gakgoş
Gakgo sembolüdür bizim illerin
Herkese gakgomsun denilmez gakgoş

Gakgomun mekanı Harput yöresi
Sağlamdır adeti, örfü, töresi
Hiç olur mu gakgo elin teresi
Herkese gakgomsun denilmez gakgoş

Gakgom babacandır gözü de pektir
Mazluma yumuşak zalime serttir
Kalleşliği bilmez haza, erkektir
Herkese gakgomsun denilmez gakgoş

Dertliye dermandır hastaya şifa
Gakkom’a koşarlar çekenler cefa
Dostluğa gösterir çok büyük vefa
Herkese gakgomsun denilmez gakgoş

İsmi Ali, Ahmet veya da Mamoş
Nenesi Fidoş’dur anası Emoş
Sohbeti çok tatlı,şivesi pek hoş
Herkese gakgomsun denilmez gakgoş
Kerküklü der gakgom ariftir arif
Dilin gücü yetmez etmeye tarif
Konuk sever, cömert,sevimli zarif
Herkese gakgomsun denilmez

Bakmadan Geçme