Erzurum Elazığ'a Fark Attı! Malatya Van Geride Kaldı

Erzurum'da 38,0 milyar TL tutarında kamu bankası 16,5 milyar TL tutarında özel banka, toplamda ise 54,6 milyar tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti. İlde kişi başına düşen nakdi kredi tutarı 72 bin 809 TL oldu.

Erzurum Elazığ'a Fark Attı! Malatya Van Geride Kaldı

Erzurum bu yılın 3 ayında kişi başına düşen nakdi kredi değeri kaydında KUDAKA İstatistik, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik ve Doğu Anadolu Bölgesi ortalamalarını geçti. İl kredi kullanımı hacmi bazında Malatya, Van ve Elazığ gibi bölgenin diğer gelişmiş 3 iline fark attı.

MART AYI VERİLERİ
TBB 2024 Mart dönemi Erzurum nakdi kredi iller dağılım sonuçlarını açıkladı. Erzurum’da 38,0 milyar TL tutarında kamu bankası 16,5 milyar TL tutarında özel banka, toplamda ise 54,6 milyar tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti. İlde kişi başına düşen nakdi kredi tutarı 72 bin 809 TL oldu. İl Nakdi kredi kullanım tutarı yüksekliği bakımından Bölge illeri sıralamasında ilk sırayı aldı.

ERZURUM KİŞİ BAŞINA DÜŞEN KREDİ TUTARI
Türkiye Bankalar Birliği TBB ‘Nakdi Kredilerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı’ verilerine göre Erzurum’da 2024 Mart ayı ölçeğinde kişi başına düşen nakdi kredi tutarı kamu banka kredilerinde 50 bin 734 TL, Özel banka kredilerinde 22 bin 74 TL, nakdi kredi toplamında ise 72 bin 809 TL olarak hesaplandı.

KAMU BANKASI KREDİLERİ VE ERZURUM’UN PAYI
Mart 2024 dönemi kaydında Erzurum’da 38,0 milyar, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 48,7 milyar, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 74,1 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 162,1 milyar, tutarında kamu bankası nakdi kredi kullanımı kaydedildi.

ERZURUM’UN PAYI
İlin Bölge kamu bankası kredi kullanım tutarı payı KUDAKA istatistik Bölgesi İlleri toplamında yüzde 78,10, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 51,33, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında da yüzde 23,47 olarak hesaplandı.

ÖZEL BANKA KREDİLERİ VE ERZURUM
Yılın ilk 3 ayında Erzurum’da 16,5 milyar, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 22,7 milyar, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 38,5 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 98,3 milyar TL tutarında özel banka nakdi kredi kullanımı kaydedildi.

ERZURUM’UN ÖZEL BANKA KREDİSİ PAYI
İlin Bölge kamu bankası kredi kullanım tutarı payı KUDAKA istatistik Bölgesi İlleri toplamında yüzde 72,65, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 42,92, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında da yüzde 16,84 olarak hesaplandı.

BÖLGESEL TOPLAM KREDİ VERİLERİ
TBB Verilerine göre Mart 2024 döneminde Erzurum’da 54 milyar 606 milyon, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 71 milyar 506 milyon, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 112 milyar 693 milyon, Doğu Anadolu Bölgesinde 260 milyar 423 milyon tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti.

ERZURUM’UN TOPLAM KREDİ PAYI
DOSİAD analizlerine göre, Mart 2024 döneminde Erzurum’da kullanılan nakdi kredi değeri KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 76,36, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi toplamında yüzde 48,45, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 21’lik pay gösterdi.

Kişi Başına Düşen Kredi Değeri Bölgesel Veriler ve Erzurum
DOSİAD’ın veriler üzerinden yaptığı hesaplamalara göre kişi başına düşen toplam nakdi kredi değeri Erzurum’da 72 bin 809, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında 66 bin 244, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi toplamında 51 bin 894, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında 43 bin 530 TL oldu.

ERZURUM İLLER SIRALAMASINDA 26’INCI
Erzurum ülke illeri nakdi kredi kullanım değeri yüksekliği bazında 26’ıncı sırayı aldı. Ülkede nakdi kredi kullanım değerinin en yüksek olduğu iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Adana, Konya, Denizli, Mersin, Kayseri, Hatay, Manisa, Samsun, Muğla, Balıkesir, Tekirdağ, Aydın, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Eskişehir, Şanlıurfa, Trabzon, Sakarya, Erzurum olarak sıralandı.

BÖLGE İLLERİ KREDİ KULLANIM TUTARI DAĞILIMI
Mart 2024 kaydında, Erzurum’da 54,6 milyar, Van’da 38,4 milyar, Malatya’da 38,4 milyar, Elazığ’da 33,6 milyar, Kars’ta 14,3 milyar, Erzincan’da 13,8 milyar, Ağrı’da 12,6 milyar, Bitlis’te 11,2 milyar, Muş’ta 10,3 milyar, Iğdır’da 8,0 milyar, Bingöl’de 7,0 milyar, Hakkari’de 6,5 milyar, Ardahan’da 6,0 milyar, Tunceli’de 5,1 milyar TL tutarında nakdi kredi kullanıldı.