Elazığlılar Dikkat! Hak Sahipleri Nasıl Bir Yol İzleyecek? İşte detaylar...

AFAD, 7269 sayılı Afet Kanunu çerçevesinde Hak Sahipliği süreci bilgilerini paylaştı. Peki Hak Sahipliği sürecinde hangi bilgiler var?

Elazığlılar Dikkat! Hak Sahipleri Nasıl Bir Yol İzleyecek? İşte detaylar...

6 Şubatta meydana gele depremlerin ardından hak sahipliği bilgileri, afet bölgesindeki vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. AFAD, 7269 sayılı Afet Kanunu çerçevesinde Hak Sahipliği süreci bilgilerini paylaştı. Bilgiler şu şekilde :

•    Hak sahibi olmak kaydıyla Konut İşyeri Ahırlan Yıkık, Acil Yıktırılacak veya Ağır Hasarlı tespit edilen afetzedeler için AFAD tarafından Konut, işyeri, Ahir yaptırabilmektedir.
•    Hak sahibi olmak kaydıyla, Konut, Ahır veya işyerleri Orta Hasarlı tespit edilen afetzedeler için AFAD tarafından Güçlendirme Kredisi verilebilmektedir.

•    Hak sahibi olabilmek için AFAD İl Müdürlüğü tarafından belirlenen ve ilan olunan tarihler arasında mutlaka başvuru yapmak gerekmektedir.
•    Hak sahipliği başvuru süresi 60 gündür.
•    Hak sahipliği başvuruları AFAD İl Müdürlüğü tarafından belirlenen Merkezlerde ve Kaymakamlıklarda yapılabilmektedir.
•    Afet Konutları AFAD adına TOKİ tarafından inşa edilmektedir.
•    Afet konutlarının , işyerlerinin kat sayısı, metrekaresi, oda sayısı gibi detaylar projelendirme aşamasında netleştirilmektedir.
•    Afet konutu, işyeri, ahir, İnşaat maliyeti üzerinden altyapı maliyeti düşülerek belirlenen bedel üzerinden borçlandırma yapılarak afetzedelere teslim edilmektedir.
•    Konut ve Ahir yardımları için yapılacak borçlandırmalar faizsizdir
•    Konut, Ahır ve Samanlık yardımları için yapılacak borçlandırma bedelleri ilk 2 yıl ödemesiz, sonraki 18 yılda eşit taksitler halinde tahsil edilmektedir
•    İşyeri yardımları için yapılacak borçlandırmalar yıllık yüzde 4 faize tabi tutulmaktadır.
•    işyeri yardımları için yapılacak borçlandırma bedelleri ilk 2 yıl ödemesiz, sonraki 8 yılda eşit taksitler halinde tahsil edilmektedir.
•    Konut, işyeri, Ahır borçlandırma bedelleri geri ödemeleri inşaatların bitirilip hak sahiplerine tarihinden itibaren 2 yıl sonra başlamaktadır.
•    Orta hasarlı konut, ahır ve işyerleri için AFAD tarafından her yıl güncellenen kredi miktarı üzerinden borçlandırma yapılarak afetzedelere güçlendirme kredisi verilmektedir.
•    Güçlendirme kredisi miktarı bir binada yer alan her bir konut, her bir işyeri veya her bir ahır için verilmektedir.
•    Orta Hasarlı Konut ve ahır güçlendirme yardımları için yapılacak borçlandırmalar faizsizdir.
•    Orta Hasarlı konut, ahır güçlendirme yardımları için yapılacak borçlandırma bedelleri ilk 2 yıl ödemesiz, sonraki 8 yılda eşit taksitler halinde tahsil edilmektedir.
•    Orta Hasarlı işyeri güçlendirme yardımları için yapılacak borçlandırmalar yıllık %4 faize tabii tutulmaktadır.
•    Orta Hasarlı İşyeri güçlendirme yardımları  için yapılacak borçlandırma bedelleri ilk 2 yıl ödemesiz, sonraki 3 yılda eşit taksitler halinde tahsil edilmektedir
•    Orta hasarlı konut, işyeri ve ahır için verilen güçlendirme kredisi geri ödemeleri son kredi diliminin hak sahibine ödendiği tarihten itibaren 2 yıl sonra başlamaktadır.
•    1 Yıl içerisinde güçlendirmesi yapılmayan binalar yıkılmakta ve afetzedelerin hak sahiplikleri sona ermektedir.
•    Vadesinde ödenmeyen taksitlere dair borçlar, gecikilen her gün için yıllık %5 gecikme faizi  ile tahsil olunmaktadır.
•    Vadesinden önce iki yılık taksitlerden az olmamak kaydı ile mevcut borcu defaten ödeyen hak sahibinin borcu %20 indirime tabi tutulabilmektedir.
•    Borçlandırmanın ilan tarihinden itibaren kabul edilebilir mazereti dışında 2 ay içerisinde borçlanmalarını yapmayanların hak sahipliği kanunen kendiliğinden sona ermektedir.
•    Borçlanmasını yapmış olmasına rağmen konut, işyeri ve ahırını  mahallinde yaptırılacak duyurudan itibaren 45 gün içinde teslim almayanların  hak sahipliği kanunen kendiliğinden sona ermektedir.
•    Afetzedelerin hak sahipliği başvurusunda bulunabilmesi için binaların ağır ya da orta hasarlı olması zorunda değildir.
•    Hak sahipliği başvuru sonuçlan, mahallinde askıya çıkarılmak, sms yoluyla bildirim yapmak, valilik ve/veya il AFAD web sitelerinde yayınlanmak suretiyle duyurulmaktadır.
•    Hak sahibi olamayanlara tebligat yapılmakta ve bu durumdaki kişiler tebligat tarihinden itibaren 15 (onbes) gün içerisinde itiraz edebilmektedir.
•    Hak sahipliği kabul edilen afetzedeler inşaat süreci başlamadan önce, hak sahipliğinden feregat edebilmektedirler.
•    Hak sahipliği başvurusunu kanuni süreler içerisinde yapamayanların kabul edilebilir mazeretleri (kanuni başvuru süresi boyunca hastanede olma, askerlik, yurtdışında bulunma, cezaevinde olma vb.) olduğu takdirde başvuruları değerlendirebilmektedir.