Elazığ ve Diyarbakır'ın ilçesiydi! Artık Malatya'nın Gözbebeği

Bir zamanlar Elazığ ve Diyarbakır'a bağlı olan ilçe Malatya'nın ilçeleri arasında yer alıyor. Yaklaşık 40 yıl boyunca Diyarbakır'a bağlı olan ilçe 1927 yılında Malatya'ya bağlanmıştır. O ilçe yıllardır Malatya'nın gözbebeği haline geldi.

Elazığ ve Diyarbakır'ın ilçesiydi! Artık Malatya'nın Gözbebeği

Elazığ ve Diyarbakır'a ilçelik yaptıktan sonra Malatya'nın en gözde ilçeleri arasında yerini aldı. Gerek tarihiyle gerek yöresel yemekleriye, üzümüyle, mor reyhanıyla doğa güzellikleriyle Malatyalıları mest ediyor. Peki hangi ilçeden bahsediyoruz? Detaylar haberimizde... 

Malatya'nın 13 ilçesi arasında yer alan Arapgir tarihiyle ön plana çıkıyor. Arapgir, köklü tarihinin yanı sıra dönem dönem il sınırlarına komşu olması nedeniyle Elazığ ve Diyarbakır'da ilçe olarak yer almıştır. Diyarbakır'da tam 40 yıl boyunca ilçe olarak kalmış ardından ise Malatya'ya bağlanmıştır. Peki Arapgir Malatya'ya ne zaman bağlandı.

İşte Arapgir'in kısa tarihi. Malatya’nın 13 ilçesinden biri olan 10 bin 868 nüfuslu Arapgir’in eski adı Daskuza. Arapgir civarındaki yerleşim birimlerinin en eskilerinden biridir. Arapgir, 577 yılında Arap Hatem Tai tarafından fethedilmiştir. Bizans İmparatorluğu ile yakın ilişki içerisinde bulunmuştur. 1070 yılından sonra Anadolu Selçuklu Devleti idaresine, Selçukluların Moğollara Kösedağı Savaşı'nda yenilmesinden sonra Moğolların, Anadolu beyliklerinin kurulmaya başladığı dönemde Karakoyunluların eline geçmiştir. 1515 Çaldıran Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti'nin egemenliği altına girmiştir. Doğu Anadolu Bölgesi'nin batı kesiminde, Yukarı Fırat Bölümü'nde, Fırat Vadisi'nin batı yakasında, Malatya’ya 114 kilometre mesafede yer Arapgir, doğuda Elazığ'ın Ağın, batıda Malatya'nın Arguvan, kuzeyde Erzincan'ın Kemaliye ve Sivas'ın Divriği, güneyde Elâzığ'ın Keban ilçeleri ile çevrilidir. İlçe, engebeli ve dağlık bir bölgeye sahiptir.

Elazığ ve Diyarbakır'a bağlı olan Arapgir yıllar sonra Malatya'ya bağlandı. İşte yıllarca Arapgir ilçesinin günümüze kadar gelen tarihi süreci. 1518 yılında tutulan ilk Osmanlı Tesnit Tahrir defterinde Diyarbakır eyaletinin 12 sancağı bulunmaktaydı. Bu defterde Arapgir de yer almakta ve 10. sırada bulunmaktaydı. 1834’ de Diyarbakır’a, 1874’ de Elazığ’a bağlanan Arapgir, yaklaşık 40 seneyi aşkın bir süre Diyarbakır’a kalmıştır. 1888 yılında Belediye kurulmuş ve Arapgir ilçe olmuştur. Arapgir, Cumhuriyet Döneminde 1927 yılında Malatya’ya bağlanarak ilçe yapılıp, günümüze kadar ilçe merkezi olarak varlığını sürdürüyor.