Elazığ İl Genel Meclisi Oturumları 3. Birleşimle Devam Etti

Elazığ İl Genel Meclisi Nisan ayı oturumları yapılan 3. birleşimle devam ediyor.

Elazığ İl Genel Meclisi Oturumları 3. Birleşimle Devam Etti

İl Özel İdaresi meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen Nisan ayı 3. birleşimi İl Genel Meclisi Başkanı Av. Ömer Faruk Çelik başkanlığında yapıldı.

Birleşimde gündem maddeleri arasında yer alan 1. maddede 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16. maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince oluşturulacak İhtisas Komisyonları ve üye sayılarının belirlenmesi. 2. maddede İhtisas Komisyonlarına üye seçimi. 4. maddede Elazığ Mahalli İdare Birliğinin Meclisinde yer almak üzere 3 asil 1 yedek üyenin seçilmesi. 7. maddede İl Özel İdaresi 2023 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimine ilişkin "Denetim Komisyonunca" hazırlanan raporun okunarak, 5302 sayılı İl Özel İdaresi kanununun 17. maddesi ile II Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince, meclisin bilgisine sunulması ve 8. maddede Elazığ İl Özel İdaresi 2024 Yılı Bütçesinin harcama kalemleri arasında 5302 sayılı İl Özel İdaresi kanunun 10/b maddesi gereğince 6.050.000,00 TL ödenek aktarımı yapılması konusunun görüşülmesi maddeleri ele alınarak oy birliği ile kabul edildi.

Elazığ İl Genel Meclisi Oturumları 3. Birleşimle Devam Etti

İHTİSAS KOMİSYONLARINDA MECLİSTEKİ BÜTÜN ÜYELERE YER VERİLDİ

İl Genel meclisi ihtisas komisyonlarında parti ayrımı yapılmadan bütün üyelere yer verilirken İl Genel Meclisi Başkanı Av. Ömer Faruk Çelik yaptığı açıklamada “ Kanun ve yönetmeliklerin belirlediği ölçüde komisyonları oluştururken temsilde adalet ilkesini gösterirken Meclis üyelerimiz tüm komisyonlarda yer alarak çalışmalara katılıp destek olup katkı sağlayacaklardır.

Elazığ İl Genel Meclisi Oturumları 3. Birleşimle Devam Etti

Bugün olduğu gibi bundan sonrada ortak akıl ve istişare ile tim kararlarımızın oy birliği ile alınacağından inancım tamdır. Elazığ’a en güzel hizmetleri gerçekleştirmek için buradayız. Bunun içinde çalışarak şehrimize el birliği ile hizmet edeceğiz. Rabbim birliğimizi daim eylesin. Komisyonlarda yer alan tüm arkadaşlarımıza da hayırlı olsun diliyorum” dedi

İl Genel Meclisi Nisan ayının 4. birleşimi 19 Nisan Cuma günü saat 11:00’de devam edecek.

İhtisas Komisyonları ve Üyeleri yapılan oylama sonucu şu isimlerden oluştu

İmar Komisyonu:

Mustafa Asım Nazırlı

Eyyüp Çelik

Tuncer Memişoğlu

Atilla Pirinç

Raif Aslan

Mehmet Can Ölçücüoğlu

Yavuz Doğdu

Plan ve Bütçe Komisyonu:

Hacı Ateş

Abbas Yegen

Muhittin Çimen

Necati Üzek

Mehmet Can Ölçücüoğlu

Suat Ören

Aygün Doğan

AR- GE Komisyonu

Nusret Kaya

Ramazan Çelikbağ

Hidayet Tekin Yazıcı

Ali Şekerci

Adem Karadayı

Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu

Nadir Can

Cemal Babür

Remzi Aslantaş

Ali Şekerci

Refik Kürşat

Turizm Komisyonu

Leyla Yalnıç

Fatma Yüceer

Remzi Aslantaş

Hasan Gülmez

Abdülkadir Gül

Çevre ve Sağlık Komisyonu

Necati Üzek

Nadir Can

Cemal Babür

Refik Kürşat

Müslüm Karan

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu

Ramazan Çelikbağ

Remzi Aslantaş

Nusret Kaya

Müslüm Karan

Adem Karadayı

Altyapı Komisyonu

Mehmet Ağın

Hidayet Tekin Yazıcı

Eyyüp Çelik

Ali Şekerci

Aygün Doğan

Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonu

 Leyla Yalnıç

Fatma Yüceer

Mehmet Ağın

Hasan Gülmez

Fatih Ercan