Elazığ Belediyesi Abdullahpaşa'daki Konutlarını Satacak

Elazığ Belediyesi mülkiyeti kendine ait 40 konut 20 işyeri satışa sunacak.

Elazığ Belediyesi Abdullahpaşa'daki Konutlarını Satacak

Elazığ Belediyesi Abdullahpaşa Mahallesinde yapılan kentsel dönüşüm programı kapsamında kendi mülkiyeti olan 40 konut ve 20 işyerinin satışının yapılabilmesi için Elazığ Belediye Meclisinden  yetki talebinde bulundu.  Ekim Ayı belediye meclis oturumu 7. gündem maddesinde  “İlimiz merkez ilçe tapuda Sürsürü (Abdullahpaşa) Mahallesi ada: 688 parsel:6 ve parsel:9’da kayıtlı taşınmazlar üzerinde kurulu ekli listede belirtili konut ve işyerlerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışı düşünülmektedir. Bu itibarla; bahse konu işyerlerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalesinin yapılarak satışının gerçekleştirilebilmesi için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili teklif yazısının görüşülmesi” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan bugün 18:00’da  yapılacak olan Ekim ayı Belediye meclis oturumlarının ikinci birleşiminde söz konusu satış yetkisinin verilmesi bekleniyor.