Elazığ Belediye Meclisi Temmuz Ayı  Oturumları Başladı

Elazığ Belediye Meclisi Temmuz ayı oturumları yapılan ilk birleşimle başladı

Elazığ Belediye Meclisi Temmuz Ayı  Oturumları Başladı

Elazığ Belediyesi meclis toplantı salonunda Elazığ Belediye Başkan Vekili Aydın Kara başkanlığında yapılan ilk birleşim yoklama Ulu Önder Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal marşımızın okunmasıyla başladı. Daha sonra gündem maddeleri arasında yer alan " 1. maddede tapunun Elazığ İli, Merkez İlçesi, Rüstempaşa Mahallesi, Ada:1731 Parsel:5 üzerindeki taşınmaz 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı K42-D-10-C-1D ve K42-D-10-C-1D imar paftalarında Bitişik nimm. 7 ket yapılaşına nizamında TICK (ticaret+konut) Alanımda kalmaktadır Söz konusu ticaret alanın kuzeyinde 12 metre, doğusunda 10 metre, batızında 25 metre güneyinde ise 10 metre genişliğinde araç yolu geçmektedir. Taşınmazın doğusunda kalan 10 metrelik yolun ifraz hattına göre düzenlenmesi talebinin imar komisyonuna havale edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.

Elazığ Belediye Meclisi Temmuz Ayı  Oturumları Başladı

2. maddede ilgi dilekçe ile Elazığ (Merkez) İmar Plarına ait plan notunun 3.52. maddesi ile ligili düzenleme yapılmasına ilişkin talebin mar komisyonuna havale edilmesi ile ilgili teklifin görüştülmesi,

3. maddede tapunun Elazığ İli, Merkez İlçesi, Zafran Mahallesi Ada:279 Parsel:5 üzerindeki taşınmaz 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı K42-D-09B ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı K42-D-098-20. K42-D-09B-2D imar paftalarında Ağaçlandırılacak Alanda kalmaktadır. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı yapılarak E:1.50 Yençok:18.50 yapılaşma koşullarında Eğitim Tesis Alanı olarak işlenmesi oyçokluğuyla kabul edilmiş, 03/05/2024 tarih ve 2024/88 sayılı Belediyemiz Meclisince karar verilmiş olup, söz konusu Belediye Meclis Kararına askı süresi içerisinde yapılan itiraz talebinin görüştülmesi.

Elazığ Belediye Meclisi Temmuz Ayı  Oturumları Başladı

4. maddede ilimiz Genelinde Kış aylarında meydana gelen oğun yağış nedeniyle binalardaki son kat teras çatıların kullanımı ile ilgili şikayetler gelmektedir. Bu şikayetler nedeniyle İmar ve Şehircilik müdürlüğümüze yapılan Ruhsat taleplerinde gelen projelerde son kat teras çatı uygulamalarının yaptırılmamass hususunda gerekli meclis karan alınması talebi ile ilgili teklif yazısının görüşülmesi  maddeleri ilgili komisyonlara havale edilmesi oy çokluğu  ile kabul edilirken; Gündem maddeleri arasında yer alan 5. maddede T.C. Elazığ Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler 11 Müdürlüğü'nün Belediye Başkanlığımıza göndermiş olduğu Tülay Altınbaş'ın 05/06/2024 tarih ve 11717311 sayılı dilekçede; Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Operasyonunda 09/08/2023 tarihinde şehit olan oğlu Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş'ın isminin, ikametgah ettiği Doğukent Mahallesi 4562.Sokak isminin değiştirilerek Şht.Fatih Uğur Altınbaş Sokak olarak verilmesini talep etmiş olup, yapılan talep ile ilgili teklifin görüşülmesi ve 6. maddede 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 41.maddesi ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'man 9.maddeleri uyarınca; Belediyemizin 2025-2029 yıllarına ait 5 yıllık Stratejik plan taslağının görüşülmesi
maddesi ise oy birliği ile kabul edildi.

Belediye Meclisi temmuz ayı ikinci birleşimi 2 Temmuz Salı günü saat 18:00'de yapılacak.