Elazığ Belediye Meclisi Mayıs Oturumları Sona Erdi 

Elazığ Belediye Meclisi Mayıs ayı oturumları yapılan 3. birleşimle sona erdi.

Elazığ Belediye Meclisi Mayıs Oturumları Sona Erdi 

Elazığ Belediye Başkan Vekili Aydın Kara başkanlığında yapılan birleşimin 3. ve son gününde gündem maddeleri arasında 1. maddede Belediyemiz meclisinin 02/05/2024 tarih ve 2024/76 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 64.maddesi ile Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 40.maddesi uyarınca; Belediyemizin 2023 Mali yılına ait kesin hesabı ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.
2. maddede Belediyemiz meclisinin 02/05/2024 tarih ve 2024/77 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 64.Maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.Maddesi ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35.maddesi uyarınca; Belediyemiz 2023 yılına ait Taşınır Mal Yönetimi Kesin Hesabı ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi maddeleri ele alınarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Elazığ Belediye Meclisi Haziran ayı oturumlarının ilk birleşimi 3 Haziran Pazartesi günü saat 18:00’de yapılacak.

Elazığ Belediye Meclisi Mayıs Oturumları Sona Erdi 

Elazığ Belediye Meclisi Mayıs Oturumları Sona Erdi