Elazığ Belediye Meclisi Kasım Ayı Oturumları Başladı

Elazığ Belediye Meclisi kasım ayı oturumlarının ilk birleşimi yapıldı.

Elazığ Belediye Meclisi Kasım Ayı Oturumları Başladı

Elazığ Belediye Başkan Vekili Aydın Kara başkanlığında Kasım ayının ilk birleşimi saygı duruşu ve İstiklal marşımızın okunması ve yoklama ile başladı. 
Birleşimin ilk gününde gündem maddeleri olarak 
1- Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından hazırlatılarak Belediyemize iletilen plan tadilat dosyasına ilişkin; Elazığ ili, Merkez İlçe, Aşağıholpenk Mahallesi Ada:5796 Parsel:2 üzerindeki taşınmaz 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı K42-D-13A ve 1/1000 ölçekli Uygulama Imar Planı K42-D-13A-03A imar paftasında E:0.30 Yençok:6.50 yapılaşma koşullarında E Kodlu konut alanında kalmaktadır. Yapılan plan tadilatıyla konut alanına kabin boyutunda trafo alanı işlenmesi talebinin imar komisyonuna havale edilmesi ile ilgili teklif yazısının görüşülmesi.

2- Tapunun Elazığ ili, Merkez İlçesi, Sürsürü Mahallesi, Ada:5115 Parsel:1 Üzerindeki taşınmaz 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı K42-D-10D ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı K42-D-10D-04A imar paftasında E:0.50, Yençok:7.50 yapılaşma koşullarında ön cepheden 25 metre yan ve arka cephelerden 5 er metre çekme mesafesinde Akaryakıt Alanında kalmaktadır. 1/1000 Uygulama Planında plan tadilatı yapılarak yapılaşma koşulları değiştirilmeden ön cephenin çekme mesafesinin 25 metreden 10 metreye düşürülmesi talebinin imar komisyonuna havale edilmesi ile ilgili teklif yazısının görüşülmesi.

3- Toplu Konut İdaresinin 489691 sayılı yazısıyla Belediyemize iletilen plan tadilat dosyasına ilişkin; Elazığ İli, Merkez İlçe, Aşağıholpenk Mahallesi Ada:6090 Parsel:2, Yemişlik Mahallesi Ada:6121 Parsel:2, Bızmışen Mahallesi Ada:2669 Parsel:13, Yemişlik Mahallesi Ada:101 Parsel:146 üzerindeki taşınmazlara trafo alanı işlenmesi talebinin imar komisyonuna havale edilmesi ile ilgili teklif yazısının görüşülmesi.

4- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 62.Maddesi gereğince; Belediyemizin 2024 Mali Yılı Bütçe taslağının görüşülmesi.

5- İlimiz merkez Mornik Mahallesi Ada:2492 de kayıtlı 7 nolu parsel uygulama imar planlarımızda Ağaçlandırma alanı içerisinde kalmaktadır. Söz konusu taşınmazın yüzölçümü 215.278,00 m2 olup Maliye Hazinesi adına kayıtlıdır. Mezarlıklar Müdürlüğümüzce bahse konu taşınmaz için cins değişikliği yapılarak niteliği MEZARLIK alanı olarak değiştirilmiş tapusu çıkarılarak Milli Emlak Müdürlüğü ile gerekli yazışmalar yapılmış ve Belediyemize tahsis edilmesi talep edilmiştir. Milli Emlak Müdürlüğünce ilgili yerin tahsisinin yapılması için plan değişikliği yapılarak ağaçlandırma alanının mezarlık alanı olarak değiştirilmesi sonucunda tahsis işleminin yapılacağı belirtilmiştir. Bu nedenle şehrimize yeni mezarlık alanı kazandırılması hasebiyle uygulama imar planında ağaçlandırma alanı olarak görülen yerin plan değişikliği yapılarak MEZARLIK alanına dönüştürülmesi hususunda gerekli Meclis Kararının alınması talebi ile ilgili teklif yazısının görüşülmesi.

6- Belediyemiz meclisinin 04/09/2023 tarih ve 2023/165 sayılı kararı ile Tarife Komisyonuna havale edilen; Elazığ Merkez Abdullahpaşa, Ulukent ve Rızaiye Mahalle muhtarlarının talepleri doğrultusunda, Abdullahpaşa mahalle muhtarı İlimizde bulunan tüm Muhtarlık binaları yanlarında kurulumu istenen banka ATM cihazları, Ulukent Mahalle Muhtarı Ulukent Mahallesinin tamamında kurulumu istenen banka ATM cihazları, Rizaiye Mahalle Muhtarı ise Rizaiye Mahallesi Muhtarlık binası yanına kurulumu istenen banka ATM cihazlarının yıllık tahsis ücretlerinin ücret tarifesinde yer alan ATM tahsis ücretleri kısmında pilot bölgeler üzerinden değerlendirilmesi talepleri ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.

7- Plan tadilatları ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi
Maddeleri görüşülerek gerekli komisyonlara havale edilmesi oy birliği kabul edildi. 
Gündem dışı söz alan MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Çak ve kentsel dönüşüm ile görüşlerini ve MHP’li üye Süleyman Soysal Villakent projesi hakkında görüşlerini belirtti. Kasım ayının ikinci birleşimi 10 Kasım Cuma günü devam edecek.

Elazığ Belediye Meclisi Kasım Ayı Oturumları Başladı
Elazığ Belediye Meclisi Kasım Ayı Oturumları Başladı
Elazığ Belediye Meclisi Kasım Ayı Oturumları Başladı