Elazığ 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden İlan

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

İLAN

ELAZIĞ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/304 Esas

Davalılar Abdullah kızı Güllü, Abdullah oğlu Nurettin KARAOSMANOĞLU, Abdullah oğlu Ömer ÖNER, Abdullah kızı HAMİŞ, adına geçit hakkı davası açıldığı, davalıların Elazığ İli, Dişidi Köyü 124 ada 336 parselin malikleri olduğu, bilirkişi raporunda en uygun alternatifin bu ada, parsel olarak belirlendiği, değerinin 74,19 TL olduğu; GÜLLÜ, NURETTİN KARAOSMANOĞLU, ÖMER ÖNER, HAMİŞ adına tebligatın yapılamadığı ve tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden davaya karşı cevaplarını sunması, rapora karşı itirazlarını bildirmesi veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde HMK.nun 147. ve 186. maddeleri gereğince yargılamanın yokluğunda yapılarak karar verileceği dava dilekçesi ve bilirkişi raporu yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

  • Basın No: ILN02000941
Metni Kaydır