Eğitimde Nitelik

2023-2024 eğitim yılı başladı. Sendika başkanlarının gazetemiz manşetine de yansıyan açıklamalarına göre Elazığ, ufak tefek aksaklılara rağmen bu döneme sorunsuz giriyor.

Eğitimde Nitelik

Depremde yıkılan okulların yerine yenilerinin yapılması, kısa süre sonra tüm okullarda tekli öğrenime geçilmesi, okulların fiziki koşullarının iyi olduğuna dair görüşler dile getiriliyor. Elbette bunların tamamı doğru ve gerçektir. Ancak ilimizin eğitimdeki başarı seviyesini ve geçmişte olduğu gibi ilk on il arasına sokmak gibi bir gayret, bir endişe ve niyet beyanı dahi göremiyoruz.

İlimizde sözde eğitimin kalitesi ve başarı oranını artırmaya yönelik onlarca STK’dan ise günün mana ve ehemmiyetine vurgu yapan ama her halükarda kendisini göstermeye matuf açıklama dışında bir öneri ve proje duyamadık.

Bilindik mesajlar, alışılagelmiş jargonlar, ekrana çıkma hasleti ve merakı… Hepi topu bu.

Milli Eğitim bakanlığının üniversite sınavında illerin başarı sıralamasını açıklaması uygulamasından vazgeçmesi sonrası ne il valilerinin ne il milli eğitim müdürlüklerinin ne de STK’ların böyle bir gündemi, endişesi ve gayreti oldu.

Hemen herkes okulların fiziki koşullarını, modern yönlerini ve görselliğini öne çıkarmanın derdine düştü. Eğitimde kalite, başarı ve bununla gurur duyma sadece dershanelerin ve etüt merkezlerine bırakıldı. Bu halleriyle okullar, eğitimde başarıyı yakalama yerine diploma veren kurumlar haline dönüştü.

Önerimiz şudur ki ilimizin eğitim alanındaki başarısını yükseltmek ve üniversitelere daha çok gencimizi yerleştirmek amacıyla ciddi bir çalıştay yapılmalı ve uzmanların katılımlarıyla gerçekleştirilen bu toplantıdan çıkan kararlar hem milli eğitim hem de öğretmenlerimizin fedakârlıkları ve disiplinli çalışmalarıyla hayata geçirilmeli.

Okulların sayısı ile değil, öğrencilerimizin başarılarıyla gurur duymalıyız. Kısaca nicelik değil nitelik peşinde olmalıyız.