Doğan: 'Keban'ı Birlikte İnşa Edeceğiz'

Zafer Partisi Keban Belediye Başkan Adayı Mustafa Doğan 32 ana başlıkta   projelerini açıkladı

Doğan: 'Keban'ı Birlikte İnşa Edeceğiz'

Zafer Partisi Keban Belediye Başkan Adayı Mustafa Doğan, belediye başkanı seçilmesi halinde önümüzdeki 10 yıl içinde acilen çözülmesi gereken sorunlarını ve projelerini 32 ana başlık altında açıkladı.  Doğan gazetemize yaptığı özel açıklamada “Atalarımın doğduğu büyüdüğü topraklara hizmet için aday oldum. Keban hak ettiği değeri görmüyor, geri bırakılıyor ve Kebanlıların sorunları dağ gibi büyüyor.  Zafer Partisi belediyeciliğinde, Keban halkını kalkındırmak, zenginleştirmek, ayrıcalıklı bir duruma getirmek için birçok proje geliştirdik.  7/24 yaşayan üreten, ürettiğini satabilen, kendine has yöresel lezzetleriyle öne çıkan, kuracağımız otelleriyle, eğlence merkezleriyle, film ve dizi platformlarıyla, jeopolitik yapısının ön plana çıktığı tarihi yapılarıyla, mağaralarıyla canlanarak Keban’ı cazibe merkezi haline getireceğiz” diye konuştu.

Doğan: 'Keban'ı Birlikte İnşa Edeceğiz'

Doğan “Zafer partisi belediyeciliğinde, ayrımcılık yapmayacağız, adam kayırmayacağız ve sizin iş bulmak için torpile, söze ihtiyacınız kalmayacak, bizlere hizmet etmemenin Keban'ı neredeyse ilçe olmaktan bile çıkaran vizyonsuz anlayışa hep birlikte dur demenin, bunun hesabını sandıkta sormanın tam zamanı, sizlerden aldığım destek ile Keban'ı yeniden ayağa kaldıracağız, Birlikte başaracağız ve hep beraber yeni bir Keban inşaa edeceğiz” ifadelerini kullandı

Doğan: 'Keban'ı Birlikte İnşa Edeceğiz'

Mustafa Doğan başkan olarak seçilmesi halinde 32 Ana başlıkta 2034 yılına kadar Keban’da hayata geçirmeye çalıştığı projeleri ise şöyle sıraladı.

 1. Kebanlılara üretim ve pazarlama desteği verilecek.
 2. Evleri, işyerlerini restore edip eski Keban kültürünü geri getireceğiz
 3. Kebanlılar temiz su içecek
 4. Otelleriyle, üretim merkezleriyle cazibe merkezi olacak Keban’ın işsizlik sorununu çözeceğiz
 5. Balık hastalıkları konusunda lisansüstü eğitim yapmak isteyen su ürünleri mühendislerine özel özendirici teşvik ve bursların verilmesi
 1. İşlenmiş balıkların artıklarının yem olarak değerlendirilmesi yönündeki projelerin geliştirilerek faaliyete geçirilmesi
 1. Elazığ balık tanıtım grubu kurularak görsel basında balık tüketiminin faydaları yönünde tanıtıcı programların düzenlenmesinin sağlanması
 1. Canlı balık yemi üretimine yönelik projelerin desteklenmesi ve özendirilmesi
 1. AB, TÜBİTAK, Kırsal kalkınma, DAP idaresi ve Kalkınma ajansı gibi kurumlara mümkün olduğunca fazla sayıda proje sunulmasının sağlaması ve su ürünleri birliği çatısı altında bir su ürünleri proje ofisi kurulması
 1. Su Ürünlerini Muhafaza ve İşleme Tesislerinin çoğaltılması,
 1. Su ürünleri sektörünün altyapı sorununun siyaset kurumu tarafından acilen çözülmesi ve milletvekilleri tarafından yasal ve bürokratik engellerin bir an önce kaldırılması
 1. Teşvik Düzenlenmesinde; Tarım Hayvancılık Su Ürünleri Üretimi ve Sanayisi desteklenmeli ve teşvik edilmelidir.
 1. Yüksek katma değerli tıbbi ve aromatik bitkilerde olmak üzere, ürün güvenilirliği, çeşitliliği ve üretimini artırmak amacıyla, iyi tarım uygulamaları, organik tarım, sözleşmeli üretim, araştırma, pazarlama ve markalaşma faaliyetlerini destekleyecek kamu ve özel sektör girişimlerinin oluşturulması
 1. Arıcılığın geliştirilmesi ve desteklenmesi ile ilişkili küçük, orta ve büyük ölçekli projelerin hayata geçirilmesi.
 1. Turistik tesis yapımı için özel sektörün teşvik edilmesi ve kredi sağlanmasına devam edilmesi
 1. Tanıtım faaliyeti yapacak kuruluşların organize edilmesi,
 1. Yöresel el sanatlarının canlandırılması, yaygınlaştırılması için kurslar açılması, teşvik edilmesi ve hammadde sağlanması,
 1. İlin doğal ve tarihi değerlerini, el sanatlarını, yemeklerini tanıtıcı film, video, kaset, broşür vb. dokümanlar yapılmasına devam edilmesi,
 1. Kaçak define kazılarına engel olunması,
 1. Turistik bölgelere giden yollar üzerine yol gösterici levhalar konulması,
 1. Öncelikle gelişme alanlarında nehir ve göl kenarlarının ağaçlandırılması, buralarda suya dönük eğlence ve dinlence alanları düzenlenmesi.
 1. Günübirlik alanlardaki tesislerin kalitelerinin artırılması
 1. Dijital turizm coğrafi bilgi sistemlerinin en kısa zamanda yapılması.
 1. Barajda olta ile balık avlama günlerinin düzenlenmesi.
 1. Organik tarım alanlarının belirlenmesi.
 1. Doğduğu ilçeye yatırım yapan, yapmayı düşünen sanayi üreticilerine ve iş insanlarına, Keban'a yatırım safarisi yaptırmak,
 1. Tarımsal sulama projeleri ile sürekli sulama probleminin çözülmesi,
 1. Köy grup yollarınım ıslahı ile Elazığ ve ilçe bağlantı yolların düzeltilmesi,
 1. İl tarım ve ilçe tarım öncülüğünde köylerimizin tarımsal faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve alternatif tarım ürünlerinin sunulması,
 1. Köylümüzün ürününü pazarlayabileceği alanlarımın oluşturulması ve kontrol altında tutulması
 1. Sahil bandında turfanda sebze ve bodur kayısı üretimini yapacak devasa seraların yapılması,
 1. Sahil bandında, 11. ayda hasılatı alınan Kiraz gibi ürünlerin teşvik edilmesi,
 1. Kentsel dönüşüm ile köhneleşmiş olan çarşı merkezinin modernleştirilmesi,
 1. Dışarıda yaşayan Kebanlıların ilçede bahçeli bir ev sahibi olabilecekleri Uydu İlçe Projesinin hayata geçirilmesi,
 1. Keban Baraj Gölü sularının biyolojik, kimyasal, fizikokimyasal ve hidromorfolojik kalitelerinin belirlenmesi, sınıflandırılması, su kalitesinin sürekli izlenmesi, kullanım amaçlarının sürdürülebilir. Kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde koruma kullanma dengesi de gözetilerek kaliteli su durumuna ulaşılması için gölü ve kirletici kaynakları havza bazında bir bütün olarak ele alınıp incelenmesi,
 1. Kıyı korunmasına yönelik yasal düzenlemelerin uygulanması konusunda titizlik gösterilmesi,