Çalışana O Hak Doğdu: Elazığlılar İki Ay Süreniz Var!

Yargıtay, kıdem tazminatıyla ilgili önemli bir karara imza attı.

Çalışana O Hak Doğdu: Elazığlılar İki Ay Süreniz Var!
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bir yıldan uzun süre aynı işyerinde çalışanlar, işten çıkarıldıklarında kıdem tazminatı hakkı elde ederken, bazı durumlarda çalışanlar kendi istekleriyle işten ayrılsalar bile tazminat alabilirler. Kadınlar evlilik nedeniyle, erkekler ise askerlik sebebiyle işten ayrıldıklarında tazminat alabiliyorlar. Yargıtay'ın askerlik nedeniyle tazminat konusunda verdiği bir karar ise dikkat çekici.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na tabi olarak çalışan herkes, iş kanunundan doğan çeşitli haklara sahiptir. Kadınlar doğum izni ve doğumdan sonra yarı zamanlı çalışma hakkına sahipken, erkek çalışanlar askerlik görevinden kaynaklanan haklara sahiptirler.

ASKERLİK NEDENİYLE TAZMİNAT HAKKI

Çalışanlara askerlik hizmeti sonrasında işe geri dönme ve istedikleri takdirde tazminat alabilme hakkı tanınmaktadır.

İşverenlere, askerlik hizmetinden dönen ve eski işine geri dönmek isteyen işçiyi işe alma zorunluluğu getirilmiştir. Sosyal Güvenlik Uzmanı Mustafa İşcan, konuyla ilgili olarak şunları belirtiyor: "4857 sayılı İş Kanunu'nun 31. maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde, işçinin askerlik veya kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması durumunda iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmiş sayılacağını belirtir."

YAZILI DİLEKÇE GEREKLİ

Askerlik hizmetine gidecek olan çalışanların tazminat alıp alamayacaklarını merak etmeleri oldukça doğaldır. İşçinin askere gideceğini kanıtlaması gerekmektedir. Askere gidecek işçinin istifa dilekçesini yazılı olarak işverene sunması gerekmektedir. Ayrıca dilekçeye, askerlik kurumundan alınmış "Askerlik Sevk Belgesi" eklenmelidir. İşçinin tazminat hakkı elde edebilmesi için aynı işyerinde en az bir yıl çalışmış olması gerekmektedir. Bu şart, askerlik nedeniyle tazminat talep edilmesi durumunda da geçerlidir.

İKİ AYLIK SÜRE TANINMAKTADIR

Askerlik hizmetinden dönen ve aynı işine geri dönmek isteyen çalışanlara, iki aylık bir süre tanınmaktadır. İş Kanunu'nun 31. maddesine göre, askerlik veya kanuni görev nedeniyle işten ayrılan işçiler, işe geri dönmek istediklerini işverene bildirmeleri gerekmektedir.

İŞVEREN İŞE ALMADIĞINDA NE OLUR?

İşveren, askerden dönen eski işçiyi işe almamakta ısrar ederse, eski işçiye üç aylık ücret tutarında bir tazminat ödemesi gerekmektedir. Bu tazminat, "Askerlikten Doğan Tazminat" olarak adlandırılmaktadır.

YARGITAY'DAN ÖRNEK BİR KARAR

Yargıtay, askerlik tazminatıyla ilgili önemli bir karara imza atmıştır. İş sözleşmesinin askerlik sebebiyle sona erdiğini belirten davalı, kıdem tazminatı, yıllık izin, fazla mesai ve diğer alacaklar için talepte bulunmuştur. Mahkemece verilen kararın Yargıtay tarafından bozulmasıyla devam edilen yargılama sonucunda, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.