Bu Teklif Firmalara İyi Gelecek!

Kurumsal danışmanlık faaliyetlerinin Elazığ kolunu yöneten Uzm. Bigem Varol kurumları ve çalışma faaliyetleri ile ilgili bilgi verdi.

Bu Teklif Firmalara İyi Gelecek!

 Bigem Varol, “Kurumlarımız; Mersin, Şanlıurfa ve Elazığ’da faaliyet göstermektedir. Bireysel danışmanlık, bağımlılık danışmanlığı, kurumsal danışmanlık, İK danışmanlığı, yönetici danışmanlığı, eğitim organizasyonları ve proje yazım / yürütme gibi temel çalışma alanlarına sahiptir. Mersin ve Şanlıurfa çalışmaları End. Psikolog / Eğitmen / Kurumsal Danışman Mehmet Kızılarslan tarafından yürütülmektedir. Kurumsal danışmanlık firmamız firma ve kurumların yönetim ve işletim sorunlarını analiz ederek çözüm önerileri sunmak, danışmanlık hizmeti verilen yerler için olası fırsatları ortaya koymak ve değerlendirilmesini sağlamak, firmaların güncel değişimleri daha etkili bir şekilde yönetmelerini destek olmak ve çözüm ortağı olarak bir sonraki basamağı yakın kılmak amacıyla kurulmuştur. Psikoloji bilimi, en genel hatları ile organizmaların davranışlarını inceleyen bir bilim dalı olarak tanımlanmaktadır. Endüstri ve Örgüt Psikolojisine göre örgütsel davranış ‘örgütsel’ verimliliği arttırmak ve personellerin biyopsikososyal dengelerini daimî kılmak adına iş gören davranışlarının sistematik bir şekilde incelenmesi olarak tanımlanmaktadır” dedi.

Bu Teklif Firmalara İyi Gelecek!

HER FİRMAYA YÖNELİK TETKİK, TEŞHİS, TANI VE TEDAVİ SÜRECİ!

Bigem Varol,” Kurumsal danışmanlık; sistemin tüm parçalarının ayrı ayrı incelenerek oluşmuş veya oluşabilecek eksikliklerin analiz edilmesini, analizler sonucunda hedeflere giden yolda eksikleri dolduracak veya telafi edecek yeni yapı taşlarını da ilave ederek yapılması planlanan çalışmaları belirginleştirir. Tüm bu çalışmalar, kurumun kimliğine ve hedeflerine uygun olarak tasarlanır ve uygulamaya konur. Yani bir nevi kurumsal danışmanlık yapılan firmaya yönelik tetkik, teşhis, tanı ve tedavi süreci yürütülür. Kurumsal danışmanlık hizmeti, çalışanların iş yerine bağlılığını arttırmaya, çalışanların liderleri ve yöneticileri ile ilişkilerini düzenlemeye, çalışanın performansını ve memnuniyetini yükseltmeye, kurumun işlevselliği ve üretkenliğini geliştirmesine yönelik yapılan analizleri ve iyileştirmeleri içermektedir. Bir kurumun çalışan memnuniyetinin yüksek olması o kurumda yapılan işin kalitesini arttırmaktadır. Eğitim sürecimizde, firmanız ile iş birliği yapması planlanan danışmanımız ile birçok ekip arkadaşımız da görev alır. Farklı konu içerikleri beraberinde farklı uzmanların aktarımı ile gerçekleştirilir. İlgi ve ihtiyaç analizi yetkin bir şekilde yapılır ve eğitim planı şekillenir. Modüler bir eğitim planımız bulunmaktadır lakin firma yöneticilerinizi talebine göre yeni konu başlıkları eklenebilir. Kurumumuz, firmanın İK süreçlerine aktif bir rol oynar. İşe alım, işten çıkarma, rotasyon, iş gören adaptasyon süreci, performans ve iş ilişkileri yönetimi vb. alanlarda yöneticiye destek olur ve görüşlerini aktarır. Aynı zamanda bilimsel temelli raporlar hazırlar.

 Yönetici ile her hafta bireysel görüşme yapılır, yöneticiye özel eğitim programları oluşturulur, yönetici – iş gören algısı üzerine çalışmalar yapılır. Bilimsel temelli ilerleyebilmek için görüşmeler ve eğitimler ile haftalık düzenli olarak kullanılan ölçek, test ve envanterler tüm kuruma uygulanır ve detaylıca analiz edilir. Planlanan danışmanlığın her gününde personeller ile bireysel görüşmeler, kurumsal eğitim, lider ile görüşme ve lider eğitimi, psikolojik test ve ölçekler yapılır ”dedi.