Bu Kez Başaracaklar mı?

Ak Parti iktidarı döneminde 10 kez denenen ancak 'bürokratik oligarşi'nin direnç göstermesiyle bir türlü başarıya ulaştırılamayan 'kamuda tasarruf' konusunda kapsamlı bir paket açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hakimiyet'in de yıllardır dile getirdiği yabancı menşeli makam araçları,  eş ve çocuklara tahsis edilen kamu ya da kiralık kamu araçları, lüks makam odaları, üç dört yerden gelen maaşlar, gereksiz kamu binaları ve satılacağı açıklanmasına rağmen yapımına devam edilen lojmanlar konusunda gerekli adımların atılacağını ve denetim/yaptırım mekanizmasının da işletileceğini duyurdu. 

Bu Kez Başaracaklar mı?

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık yaptığı ve Ak Parti’nin iktidar olduğu 2002 yılından günümüze kadar toplamda 10 adet kamuda tasarruf genelgesi yürürlüğe konulsa da bugüne kadar beklenen ve vatandaşın içine sinen somut bir tasarruf örneği sergilenmemişti. 

Bu zamana kadar konuyla ilgili bakanlık yazıları valiliklere, buradan da tüm kamu kurumlarına gönderiliyor ama birkaç hurdaya çıkmış aracın satışı dışında herhangi ciddi bir adım atılmıyordu. İşini bilen bürokratların makam ve araç konforuna Erdoğan bile engel olamıyordu.

Bu Kez Başaracaklar mı?

KARARLILIK, TASARRUF GETİRECEK Mİ?

Gelinen noktada ekonomide yaşanan sancılı sürecin acısını en fazla emekli ve dar gelirli vatandaşlar çekerken en büyük beklenti ise eğer Türkiye bir tasarruf dönemine girecekse buna kamudan başlanmasıydı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek öncülüğünde bu kez kararlı bir adım atıldı. Hazırlanan tasarruf planı ile 100 milyarlık bir bütçenin kasada kalması beklenirken Şimşek tarafından kamuoyuna duyurulan planlar beklentileri tam anlamıyla karşılayan, toplumun öncelikli olarak tasarruf beklediği konuların tamamının yer aldığı bir çalışma olarak şimdiden umut vermeyi başardı.

KAMU SALTANATINA SON

Planda Hakimiyet’in de yıllardır yazıp eleştirdiği makam odası, makam araçları, lojmanlar, üç dört yerden alınan maaşlar, gereksiz kamu binaları gibi birçok gereksiz harcamaya önlem alındı. Ve belki de ilk kez tasarruf planının  uygulanması için yaptırım ve denetim mekanizmaları da devreye alındı. 

HESAP SORMA VE YAPTIRIM SÜRECİ DE VAR 

Tasarruf tedbirlerine kamu idarelerinin ve personellerin uyma zorunluluğu bulunduğuna dikkat çeken Bakan Şimşek, mali mevzuata aykırılık tespit edilirse hesap sorma ve yaptırım süreçlerinin de işletileceğini açıklayarak bu konuda ne kadar kararlı olunduğunu  somut bir şekilde ortaya koydu. İşte kamuda tasarruf paketinin detayları:

KAMUDA TOGG DÖNEMİ

Bakan Mehmet Şimşek tarafından açıklanan kamuda tasarruf paketinde kamu personellerinin kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeili araç kullanımı yasaklandı. Karar, kamuda TOGG dönemi olarak değerlendirildi. Yabancı araç alımının yasaklanması dışında, kamuya ait araç sayısının da azaltılacağını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kamuda yeni araç almayı ve kiralamayı 3 yıl süreyle durduruyoruz. Kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeili araç kullanımı yasaklanacak. Ayrıca mevcut kiralık taşıt sözleşmelerinin yenilenmesi izne tabi olacak. İhtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar tasfiye edilecek. Savunma ve güvenlik hariç, kamuda personel servisi hizmeti toplu taşıma olan yerlerde kaldırılacak." şeklinde konuştu.

Bu Kez Başaracaklar mı?

8 ÖNCELİKLİ ALAN

Konuşmasında kamuda tasarruf paketinde olan 8 öncelikli alanı açıklayan Şimşek, "Taşıtlar, binalar, kamu istihdamı, idari yapılanmada etkinlik, yurt dışı geçici görevler, enerji ve atık yönetimi, harcama giderleri ve diğer cari harcamalar " diyerek detaylandırdı.

BİNA VE ARAÇ KONUSUNDAKİ TEDBİRLER

Kamuda Filo Yönetim Sistemi ile etkinliğin artırılması, taşıt sayısı ve kullanımına standartlar getirilmesi

3 yıl süreyle yeni araç satın alma ve kiralama yapılmaması

Bütçe dışı kaynaklardan taşıt kullanımının izne tabi tutulması ve kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeili araç kullanımının yasaklanması

Mevcut kiralık taşıt sözleşmelerinin yenilenmesinin izne tabi olması

İhtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtların tasfiyesi

Savunma ve güvenlik hariç, kamuda personel servisi hizmetinin toplu taşıma olan yerlerde kaldırılması

Toplu taşıma olan yerlerde kamuda personel servisini sonlandırmayı planlıyoruz.

Bu Kez Başaracaklar mı?

3 YIL BOYUNCA HİZMET BİNASI YAPILMAYACAK

Deprem riski hariç yeni hizmet binası alımının /yapımının 3 yıl süreyle durdurulması

Kamu yerleşkeleri için getirilen kişi başına metrekare standardının uygulanması

Mevcut binaların analize ve kurumlar arasında etkin kullanımı

Yeni bina kiralanmaması mevcut kiralamaların bir takvimle sonlandırılması

Doğal afet ve güvenlik hariç, yeni lojman ve sosyal tesis alımı/yapımı ve kiralanmasının süresiz olarak yasaklanması

Savunma ve güvenlik hariç, mevcut sosyal tesislerin ekonomiye kazandırılması

Lojman kiralarının ve sosyal tesis ücretlerin rayiç bedel dikkate alınarak gözden geçirilmesi

Bu Kez Başaracaklar mı?

İSTİHDAMDA TASARRUF

-Kamuda yeni personel istihdamının emekli olanlarla sınırlandırılması (3 yıl)

-Toplam açıktan atama izin sayılarının Bütçe Kanunu'nda belirlenmesi

-Destek personeli sayısının zaman içinde belirli program dahilinde azaltılması

-Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modellerinin geliştirilmesi 

-Kamuda çalışanlar için yönetim kurulu ücretlerine tavan sınır getirilmesi, aşan kısmın bütçeye gelir kaydedilmesi 

YURTDIŞI HARCAMALARINA SINIRLAMA

-Hizmet içi eğitim, toplantı vb. faaliyetlerin kamu tesislerinde yapılması 

-Yurt dışı geçici görevlerin sınırlandırılması, görevlendirmelerin asgari seviyede tutulması 

-Yurt dışı geçici görev harcamalarının bütçe başlangıç ödeneğini aşmaması, bu harcama kalemine ödenek aktarımının yasaklanması 

HABERLEŞME

E-yazışma sistemine geçişin tamamlanması

Tebligatlarda elektronik tebligat sistemleri kullanılması

Kurumsal arşivlerin elektronik ortama taşınması

Yayın, rapor vb. tanıtım amaçlı doküman basımının yapılmaması

DENETİMİ BAKANLIK YAPACAK

Tasarruf tedbirlerine istisnasız tüm kamu idareleri ve personeli uymak zorundadır. Önümüzdeki dönemde kamu ihale reformu, vergide adalet, kayıt dışı gibi birçok alanda çalışmalarımızı tamamlayıp hayata geçireceğiz. Tedbirlere uyum bakanlık tarafından denetlenecek. Tasarruf genelgesine aykırılık tespit edilirse idari yaptırım ve para cezası uygulanacak.

KAMU YATIRIMLARI AZALTILACAK 

Kamu yatırım ödeneklerinde yüzde 15'lik kesintisini  öncelikli alanlara kanalize etmeyi hedefliyoruz. Fiziki ilerlemesi yüzde 75'in üzerinde olan yatırım projelerini, Kahramanmaraş ve Hatay depremleri sonrası planlanan projeler, gıda arzını artırıcı projeler, yeşil ve dijital dönüşüm ile OSB, liman, demiryolu projelerini önceliklendireceğiz. Zorunlu haller dışında kamu yatırımına yeni projeler almayacağız.