Boşanma Sürecinde Sizi Neler Bekliyor?

Başak MERAL GÜNDÜZ/Çağdaş yaşam tarzının ve çağdaş toplumun beraberinde getirdiği birtakım sorunlar çoğu kez aile yaşamında geriline yol açıyor.

Boşanma Sürecinde Sizi Neler Bekliyor?

Günümüzün en büyük sorunlarından biri haline gelen boşanmalar taraflar için zorlu bir süreç haline gelmiş durumdadır. Bu nedenle biz de boşanma sebepleri, boşanma süreci ve sonrası hakkında Avukat Fadile SAKA, genel boşanma sebepleri ile çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davasındaki sürecin nasıl ilerlediği hakkında gazetemize açıklamalarda bulundu.

EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI

Avukat Fadile SAKA,”İlk olarak en çok karşımıza çıkan “evlilik birliğinin sarsılması”nedeniyle açılan boşanma davalarında önemli olan  bir eşin davranışının  evlilik birliğini diğer eş için çekilmez ve katlanılmaz hale getirmesidir. 

Örnek vermek gerekirse; “bir eşin diğer eşe küçük düşürücü davranması, hakaret etmesi, kilosuyla ve dış görünüşle dalga geçmesi, ekonomik olarak küçümsemesi,  kendisine yakışmadığını söylemesi, sadakatsizlikle suçlaması, aldatması, sevgisiz davranması, zorla evlendiğini söylemesi, başka biriyle evleneceğini söylemesi, dinen boşaması, eşinden bıktığını söylemek, aşırı kıskançlık yapmak, giyinmesine müdahale etmek ve baskı yapmak, ailesi ve arkadaşları ile görüştürmemek, eve almamak, evin kilidini değiştirmek, eşin tedavisi ile ilgilenmemek, hasta eşi tek bırakmak, eviyle eviyle-çocuklarıyla ilgilenmemek, aşırı borçlanmak, borçlarını ödememek, eşini çalıştırmamak veya zorla çalıştırmak, cinsel sapkınlıkta bulunmak, aşırı içki kullanmak, eve sarhoş gelmek, eve sık sık geç saatte gelmek, muska-büyü-fal işleri ile uğraşmak, diğer eşi kendi inanç temelinde hareket etmesi için zorlamak, eşe-çocuklara şiddet uygulamak, sosyal ortamda eşi küçük düşürmek,” vb. pek çok davranış evlilik birliğinin sarsılmasına sebep olarak gösterilebilir. Önemli olan bir eşin davranışının diğer eş için katlanılmaz olmasıdır”dedi.

BOŞANMA SEBEPLERİ MAHKEME HUZURUNDA ÇEŞİTLİ DELİLLERLE DESTEKLENEREK BOŞANMA KARARI VERİLİR

Fadile SAKA,”Boşanma sebepleri mahkeme huzurunda çeşitli delillerle desteklenerek ispatlandıktan sonra boşanma kararı verilir. Unutulmamalıdır ki davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Ancak davacı davasını açmada haklı ise evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.

Eğer davacı boşanma davasındaki iddialarını ispatlayamazsa veya davalı bu iddialar doğru olsa dahi davacı tarafından affedilerek evlilik birliğine devam edildiğini ispatlayabilirse  davacı  eşin davası reddedilir.

Bu şekilde dava aşamasında hangi tarafın evlilik birliğinin sarsılmasında kusurlu olduğunun tespitinin yapılması, velayet ve boşanmanın maddi sonuçları hakkında mahkemece yapılan değerlendirme sonucunda karar verilmesi çekişmeli boşanma davasıdır. Pek tabi kusur tespiti için delillerin toplanması ve  tanıkların dinlenmesi zaman alacağı için süreç biraz daha uzun sürmektedir.

Anlaşmalı boşanma davasında ise taraflar 1 yıl evli olmak şartıyla kendi aralarında çocuğun velayeti ve boşanmanın maddi sonuçları hakkında anlaşarak bu anlaşmanın hakim tarafından uygun bulunmasıyla taraflar tek celsede boşanabilmektedir.

Ancak tarafların bu anlaşmayı sağlayamaması ve yahut boşanma sebeplerini ispatlayamaması halinde davaları reddedilecektir.  

Herhangi bir boşanma sebebiyle açılan ve reddine karar verilip bu kararın kesinleştiği tarihten itibaren 3 yıl boyunca  ortak hayat yeniden kurulamamışsa bu durumda evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.

Unutulmaması gereken bir husus vardır ki bu da boşanma sebepleri, delillerin ispat gücü ve hukuka uygunluğu konusu her olay için farklılık gösterebilmektedir. Boşanma sürecinde herhangi bir hak kaybına uğramamak için alanında uzman bir boşanma Avukatı ile çalışılması gerekmektedir”dedi.