BİREYSEL SULAMA PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ

'2019 yılı Tarla içi modern sulama sistemleri kurulması hibe desteği işlemleri Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi başvuruları 01 Mart tarihinde sona erecek.

BİREYSEL SULAMA PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ

Konu ile ilgili yapılan açıklamada,’’Başvurular İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne şahsen yapılacaktır. Başvuruda, yetkili Ziraat Mühendisi tarafından hazırlanacak Sulama Projesinin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

Program kapsamında aşağıdaki yatırım konularına destek verilecektir:

a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,                                   

b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,

ç) Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,

c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,

d) Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması,

e) Tamburlu sulama sistemi kurulması,

f) Güneş enerjili sulama sistemi kurulması.

 Bakanlık tarafından oluşturulan güncel Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olan ve su kaynağına ilişkin gerekli izin belgelerine sahip olan başvuru sahipleri, yukarıda belirtilen yatırım konularına başvuruda bulunabilir.Bu Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda,  hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Hibeye esas mal alım tutarı 1.000.000.-TL’yi geçemez. Mal alım bedellerinin, bu miktarı aşması durumunda, aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır.’’denildi.