Başörtülü Psikolog Olur mu?

'BİM'e psikolog geliyor' şakasının ardından bir psikolog tartışması da Psikolog Prof. Dr. Üstün Dökmen'den geldi. Dökmen, 'Başörtülü psikolog, psikiyatrist, PDR uzmanı olamaz. Olması meslek etiğine aykırıdır. Nötr olamazlar' ifadeleri nedeniyle her kesimden eleştiri alıyor.

Başörtülü Psikolog Olur mu?

Üstün Dökmen, kendi alanında ve mesleğinde bir değer olabilir. Ancak psikologların giyimi üzerinden yaptığı yorumları, hem kendi zihni ve fikri arka planını hem de ne kadar demokrat ve objektif olduğunu ortaya koydu.

Dökmen’in bu ifadeleri kurmasına engel birçok sebep var. Öncelikle yetişen yeni psikologların nasıl bir eğitim ve “ötekini” de anlamaya çalışan duygularla beslendiğinin farkında olması gerekirdi.

Öncelikle Psikologlar ve aile danışmanları,  danışanı ile güven kurmak ve nötr olabilmeyi öğrenmek için formal, teorik, teknik ve pratik uzun ve meşakkatli bir eğitimden geçer; meslek hayatı boyunca da eğitimler ve süpervizyon almaya ve kendini geliştirmeye kısaca bu deryaya yaren olmaya  devam eder.

Psikologlar,  danışanlarının her durum ve koşulda insan haklarına ve onuruna saygı göstermek ve herkese, her dünya görüşüne, her inanış ve yaşam biçimine eşit mesafede olmakla yükümlü olduğunu bilirler.  Bu etik değer ve ilkelere bağlı çalışabilmenin gereklerinden biri de terapistin tarafsızlığı, mahremiyeti ve objektifliğinin korunmasıdır. Ancak bu sadece terapistin kıyafeti ve dış görünüşüne indirgenebilecek bir olgu değil. Başörtülü bir kadın da sakallı bir erkek de psikolog, psikiyatrist, psikolojik danışman ve aile danışmanı olabilir. 

Kaldı ki sosyal medyadan takip ettiğimiz kadarıyla başörtülü psikologların birikimleri, donanımları, toplumun ayıp gördüğü konularda dahi özgüvenli ve çok rahat konuşmaları, dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyor olmaları da gösteriyor ki başörtülü psikologlar çok başarılı durumdalar.

Üstün Dökmen hoca her ne kadar bu konudaki arkaik incilerini ortalık yerlere dökse de toplumun artık kılık kıyafetten kaynaklı bir sorunu ve problemi yok. Eski Türkiye kalıntısı bu zihniyetin de artık bu topraklarda yeri yok.