Baskil Kaymakamlığı Tekne Satışı Yapacak

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

BASKİL KAYMAKAMLIĞI

MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

SIRA NO

İLİ

İLÇESİ

CİNSİ

MİKTARI

TAHMİNİ BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

BULUNDUĞU YER

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

Elazığ

Baskil

Tekne ve Römorku

1 adet balıkçı teknesi 1 adet römork

160.000,00 TL

48.000,00 TL

              Baskil Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği

20.02.2024

11:00

1. Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınırların ihalesi, ihale Salı günü  saat 11:00 de 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile yapılacaktır.

2. Taşınır malların satışına ilişkin şartnameler mesai saatleri içerisinde Baskil Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği ücretsiz olarak görülebilir.

3. Posta ile yapılacak müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklif kabul edilmeyecektir.

4. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5. 1 Nolu ihaledeki taşınırlar, ihale usulü satışa sunulacak olup, tahmini bedeller üzerinden satışı yapılacaktır.

6. İsteklilerden ayrıca aranılan diğer belgeler;

  • Gerçek kişilerden, T.C Kimlik numarasını gösterir şekilde Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Yasal yerleşim yerini gösteren İkametgah Belgesi
  • Geçici Teminat Makbuzu,
  • Tüzel Kişilerde ihaleye katılacaklar için düzenlenmiş yetki belgesi, noterlikçe onaylı vekaletname, İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ticaret siciline kayıtlı olduğunu belirten belge, Noterlikçe onaylı imza sirküsü ve Geçici Teminat Makbuzu ile birlikte ihale saatine kadar Baskil Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği Makam odasında toplanacak Komisyona Müracaat etmeleri gerekmektedir.

İLAN OLUNUR

  • Basın No: ILN01976945