Basının Tarihsel Sürecine Eşsiz Bir Yolculuk

Başak MERAL GÜNDÜZ/Elazığ Belediyesi'nce 'Müzeler Şehri Elazığ Projesi' kapsamında Harput Mahallesi'nde 1800'lü yıllarda inşa edilen Sağır Müftü Konağı, basın müzesine dönüştürüldü.

Basının Tarihsel Sürecine Eşsiz Bir Yolculuk

Hakimiyet gazetesi olarak Basın Müzesini ziyaret ettik.Harput mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan ve 1800’lü yıllarda inşa edilen Sağır Müftü Konağı,Basın Müzesi olarak şehrin kültür ve turizm yaşamına kazandırıldı.

Basın Müzesinin görevlisi İdris Akkoyun,”Basın tarihine ışık tutan ve basın tarihinin hafızasının canlandırıldığı müzede,matbaadan baskı kalıplarına,haberleşme araçlarından fotoğraf makinelerine ,gazetelerden dergilere kadar birçok basın_yayın materyali sergileniyor.

Giriş  Holünde Basın Müzesi’ne ait esintilerin yer aldığı bölümde, körüklü kamera, antika radyo, daktilo ve zoetrop yer almakta. (Sinemanın ortaya çıkışından önce yapılmış analog bir animasyon cihazı) yer alıyor” dedi.
 

İdris Akkoyun, “Matbaa-Basın Tarihi Bölümünde;Kil tabletler, mühürler, seramikler, kalemin geçişi, Gutenberg harfleri, kurşun harfler, ciltçilik atölyesi, İbrahim Müteferrika canlandırması,Mamuret’ül Aziz vilayet matbaası canlandırması,el pedallı matbaa basımevi,heidelberg tipo matbaa makinesi sinevizyon yer almakta.

İletişim Teknolojileri Tarihi  Bölümünde;İllüzyon cihazlarından kameraya geçiş serüveni,elden posta yoluyla haberleşme serüveni,telli ve telsiz hatlar ile haber,Türkiye’nin ilk kadın radyo sunucusu Emel Öget Gazimihal’in canlandırması

Gazete ve Dergi Basın Tarihi Bölümünde; Osmanlı Dönemi Basın Tarihi, Osmanlıca eserler, Osmanlıca Nutuk, Osmanlı harfli daktilo, konakta yaşayanların döneminde biriktirilen paralar, Osmanlı döneminde Elazığ Basını,Cumhuriyet döneminde Elazığ basını,1930’lu yıllarda gazete muhabiri canlandırması,orjinal Elazığ‘ın  yerel gazeteleri yer almaktadır.

Fotoğrafların banyo edildiği alan

Basım Teknolojileri Tarihi; Klişehane, Mürettiphane,

kağıthane,nakkaşhane bulunuyor.” dedi.

Elazığ Basın Tarihine ışık tutacak olan Basın Müzesi Projesini hayata geçiren Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na,yoğun emek harcayan Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Serhat Demiral’a ve ekibine teşekkür ediyoruz.

Basının Tarihsel Sürecine Eşsiz Bir Yolculuk
Basının Tarihsel Sürecine Eşsiz Bir Yolculuk
Basının Tarihsel Sürecine Eşsiz Bir Yolculuk