Ağır Hasarlı Evlerdeki Kiracılar Hak Sahibi Olabilir mi?

Ak Parti MKYK Üyesi, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, deprem afetleri nedeniyle en sık sorulan sorular ve cevaplarına ilişkin bilgilendirmelerine devam ediyor.

Ağır Hasarlı Evlerdeki Kiracılar Hak Sahibi Olabilir mi?

Kahramanmaraş merkezli deprem afetleri nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşların ortaya çıkan sorunlarının çözülmesi için sağlanacak desteklerle ilgili bilgilendirmeler devam ediyor.

Bu kapsamda Ak Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, en sık sorulan sorular ve cevaplarına ilişkin yeni bir bilgilendirmede bulundu. Milletvekili Bulut'un açıklamasında şu bilgiler yer aldı:

DEPREM SÜRECİNDE SIK SORULAN SORULAR ve CEVAPLARI

SORU
Hasarlı evler için kira yardımı yapılacak mı? 

CEVAP
Konutları deprem afeti nedeniyle yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelerden ev sahibi olanlara 5.000-TL, 
kiracı olanlara 3.000-TL, 12 ay boyunca kira yardımı yapılacaktır.

SORU
DASK’ı olan bir afetzedenin konutu ÇŞİDB tarafından ağır hasarlı olarak tespit edilmiş ise AFAD tarafından afet konutu yapılmakta mıdır? 

CEVAP
DASK’ı olan bir afetzede; hem DASK’tan para alabilmekte, hem de hak  sahipliği koşullarını taşıması kaydıyla AFAD tarafından kendisine konut 
yapılabilmektedir.

SORU
Aynı ilde, farklı ilçelerde bulunan 2 konutuna da ağır hasarlı raporu 
verilen bir afetzede 2 konuttan da hak sahibi olabilmekte midir? 

CEVAP
Farklı ilçelerde dahi olsa, afetzedenin kaç tane ağır hasarlı konutu olursa olsun AFAD tarafından hak sahibi olmak kaydıyla bir tane konut 
yapılmaktadır.

SORU
İkamet ettikleri konut ağır hasar gören kiracılar hak sahibi 
olabilmekte midir? 

CEVAP
Kiracılara afet konutu yapılmamaktadır. Hak sahibi olunması kaydıyla ev tapuda kimin üzerine ise AFAD onun adına afet konutu yapmaktadır.

SORU
AFAD orta hasarlı işyeri için de kredi vermekte midir? 

CEVAP
AFAD orta hasarlı İşyerlerinin güçlendirilebilmesi için de kredi vermektedir. 
Bu kredi, son kredi diliminin hak sahibine ödendiği tarihten itibaren, ilk 2 yılı 
ödemesiz, sonraki 3 yılda, % 4 faizle yıllık eşit taksitlerle geri ödenmektedir. 
Kredi miktarı her yıl AFAD tarafından yeniden güncellenmektedir.

SORU
Konutu ağır hasarlı olarak tespit edilen bir afetzedenin, eşinin üzerine 
de %50 hisseli başka bir hasarsız konutu olması halinde, hak sahibi 
olunabilmekte midir? 

CEVAP
Eşinin üzerine olan konut hisseli olduğundan, bu durumda afetzedenin ağır 
hasarlı konutundan hak sahibi olmasının önünde bir engel 
bulunmamaktadır.

SORU
Kentsel dönüşüm proje alanı içinde kalmayan ve deprem nedeniyle 
ağır hasarlı olarak tespit edilen bina sahipleri, bunun dışında kentsel 
dönüşüm kredisi kullanıp konutlarını kendileri yaptırmaları halinde yine de Afet Kanunundan hak sahibi olabilmekte midirler? 

CEVAP
Bu durumda, yeni inşaa edilen konut talep ve taahhütname inceleme 
tarihinde tapuda kayıtlı hasarsız bir konut olarak görüneceğinden, Afet 
Kanunu kapsamında hak sahibi olunamamaktadır.

SORU
Konteyner yardımı alanlar taşınma yardımı da alabilecek mi? 

CEVAP
Konteyner verilen ailelerimiz 15.000 TL taşınma yardımı da 
alabileceklerdir.

SORU
Kimler Konteyner yardımından faydalanabilmektedir? 

CEVAP
Konutları yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olanlara 
konteyner kentlerde barınma imkânı sağlanmaktadır.

SORU
İtiraz hasar tespitlerinden sonra başka bir tespit daha yapılmaktamıdır? 

CEVAP
İtiraz hasar tespitleri nihai tespitlerdir, başka tespit yapılması kanunen 
mümkün değildir. Bu yüzden, İtiraz hasar tespitlerinde binaların 
incelenmesi isteniyorsa 30 günlük itiraz süresi içerisinde mutlaka itiraz 
talebinde bulunulması gerekmektedir.