23 Elazığ FK'da Genel Kurul Tarihi Belli Oldu

23 Elazığ FK Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı 9 Temmuz Salı günü saat 14:00'de yapılacak. 

23 Elazığ FK'da Genel Kurul Tarihi Belli Oldu

Çoğunluğun sağlanmaması halinde Genel Kurul 17 Temmuz Çarşamba günü aynı yer ve saatte gerçekleşecek. 

 Olağan mali ve seçimli genel kurul toplantısı hakkında yaptığı bilgilendirmede; “ 23 Elazığ Futbol Kulübü Derneği Tüzüğü'nün 16. Maddesinde Genel Kurul Toplantıları başlıklı 1-b ve 1-c bendi gereğince; 9 Temmuz Salı günü saat 14:00 kulüp tesislerimizde diğer sayfada belirtilen gündem maddelerine göre Olağan Mâli Ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapılmasına, toplantı çağrı kararının kulüp sosyal medya hesaplarından bildirilmesine; çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 17 Temmuz Çarşamba günü aynı yer, aynı saat ve aynı gündem maddelerine göre yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM;

1) Açılış

2) Toplantı çoğunluğunun tutanakla tespiti

3) Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşumu

4) Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

5) Genel Kurul Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imza yetkisi verilmesi

6) 30 Haziran 2023-30 Haziran 2024 Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve ibrası

7) 30 Haziran 2023-30 Haziran 2024 tarihleri arası gelir gider tablosunun okunması, müzakeresi ve ibrası

8) Denetleme Kurulu'nun raporunun okunması ve ibrası

9) 1 Temmuz 2024-30 Haziran 2025 tarihleri arası tahmini bütçenin sunulması, müzakeresi ve onaylanması

10) Derneğe daha önce tüzük hükümlerine uygun şekilde ve süresinde sunulan Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu aday listelerinin Başkanlık Divanı'na teslimi

11) Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu'nun ayrı ayrı seçimi

12) Gerektiğinde bütçe tadilleri yapmak üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi

13) Dilekler ve temenniler

14) Kapanış” ifadelerine yer verildi.