YENİ BİR STRATEJİ
Bed­ret­tin Ke­leş­ti­mur

Bed­ret­tin Ke­leş­ti­mur

YENİ BİR STRATEJİ

15 Kasım 2019 - 10:58

16 Kasım 2019 Cumartesi Günü Saat, 13.00’de MANAS Gönül Evi’ndeyiz…

MANAS Gönül Evi, tarihi güzel bir geleneğimiz olan;

Kürsübaşı Sohbetlerine devamlılık kazandırdı…

Bu güzel geleneğin misafiri, Ankara Vakıf Başkanı Mehmet Çağlar…

Mehmet Çağlarla, günümüzde, ‘Sivil Toplum Örgülerinin Rolleri…’

Değişen dünyamızda, ‘Yeni Stratejileri…’ belirliyoruz

Bu fikri ve edebi düşünce ırmağıdır…

Ana kaynağı, efsanevi tarihi kadim şehrimiz Harput’tur…

 

Bir tevafuk, bu sohbet toplantısının birgün sonrasında;

Atatürk’ün Elazığ’a gelişlerinin (17 Kasım 1937) 82. Yıldönümüdür…

82 yıl öncesine zaman tünelinden geçerek yolculuk yapıyoruz!

1927 yılı Elazığ Merkez İlçe nüfusu; 19 bin 216’dır…

1935 yılı Elazığ Merkez İlçe nüfusu; 23 bin 178’dir…

1927 yılı Elazığ İl’inin toplam nüfusu; 213 bin 551’dir…

1935 yılı Elazığ İl’inin toplam nüfusu; 256 bin 189’dur…

Kırsal kesimin ağırlıklı olduğu bir nüfus fotoğrafı mevcuttur.

Atatürk’ün Elazığ’da ağırlayan nitelikli bir insan potansiyeli vardır.

Atatürk Elazığ’da, “Yüksek bir kültür ve moral…” bulacaklar.

Elazığ Şehri, döneminin, ‘bilge şehirleri…’ içerisinde ismi anılmaktadır.

Bu dönemle ilgili Dr. Öğr. Üyesi Şahin Yedek ’in eseri…

Bu dönemle ilgili, Doç. Dr. Yavuz Haykır’ın eserleri mutlaka okunmalıdır.

Atatürk Halkevi’nde katıldıkları programda; “Harput Musikisine…” takdirle dinlerler.

O gün Elazığ Halkevi tarihinin en muhteşem gecesini yaşayacaktır.

Atatürk, Hafız Osman’ın, Mehmet Akar’ın yorumlarına hayran kalacaklar…

Hoşlu Ramazan ve Demir Aliler, Üçayak, Ağırlama, Halay oynamış,

Bu oyunlar şekil ve figürleri ile seyir ve takdir edilmiştir.

 

1927 yılında, Elazığ nüfusu, Türkiye nüfusunun yüzde 1.56’sıdır…

Şehir, o nüfus yoğunluğunu koruyabilmiş olsaydı;

2019 yılında Elazığ İlinin nüfusu, “1 milyon 279 bin…” olacaktı!

2019 yılında, Elazığ İli Türkiye nüfusunun ancak; “binde 72’si kadardır!”

İstanbul İlinin 1927 yılındaki nüfusu; 806 bin 883’tür…

O yıllarda, Türkiye nüfusunun ancak ‘yüzde 5’lerini…’ oluşturur.

2019 yılında İstanbul İlinin nüfusu,  “15 milyon 67 bin…”

Günümüzde Türkiye nüfusunun, ‘yüzde 18,27’sini…’ oluşturur.

Ankara İlinin 1927 yılındaki nüfusu; sadece 74 bin 553’dür.

O yıllarda, Türkiye nüfusunun ancak ‘binde 54’lerini’ oluşturur.

2019 yılında Ankara İlinin nüfusu,  “5 milyon 503 bin 985…”

Günümüzde Türkiye nüfusunun, ‘yüzde 6.71’ini…’ oluşturur.

1970’lerde Elazığ Metropoliten Şehirdir…

Elazığ 1970’lerdeki, ‘stratejik kalkınma hedeflerini de…’ yakalayamadı!

2000’li yıllardan itibaren, ‘göçler daha da hızlanacaktır’

1980’lerdeki, ‘şehirleşme sürecini de…’ bu şehir değerlendiremeyecektir!

1980’lerde, “beyin ve sermaye göçü…” olarak algılanırdı.

Ama 2000’li yıllardan itibaren; “şehir nitelikli göçler…” vermeye başladı!

Gerçi Doğu Anadolu Bölgemize baktığımızda;

1927’lerde, Türkiye nüfusunun “yüzde 10,59’larını” oluşturan,

 Doğu Anadolu Bölgemizin Nüfusu; 2019 yılına gelindiğinde;

“yüzde 7,28’lere düşecektir…”  Kan kaybı bütün bölgeyi içerisine alacaktır!

 

Şehrin, geçen 30 yılına şöyle bir baktığımızda;

Bu şehrin aydınlarının, “bir büyük mücadele içerisinde…” olduklarını görmekteyiz.

O mücadele nedir; “her hâlükârda şehrin kültür dokusunun korunması…”

Elazığ İlinin 2019 yılında ki toplam nüfusu, “580 binlerdedir…”

Ama bir o kadar nüfus da, “Ankara, İstanbul, İzmir, Adana başta olmak üzere;

Daha büyük İl Merkezlerinde yoğunlaştığını görmekteyiz…

 

Önümüzdeki yıllar için, “Yeni bir Strateji…” diyoruz.

Gerçi, bu şehrin aydınları bir araya gelerek; son 30 yıl içerisinde onlarca faaliyetler yaptılar.

Bütün bu faaliyetler, “Ulusal ve Uluslararası…” bir anlam ifade ediyor.

MANAS Çatısı altında biraraya gelen arkadaşların üstün gayretleridir…

Bu gayretlere en büyük destekleri de, başta Ankara’daki Evimiz Vakfımız olmak üzere;

Gönüllü Kuruluşlarımızın olağanüstü gayretleri önemlidir…

BU GAYRETLER ŞEHRİ BÜTÜNLEŞTİRECEKTİR…

1992 tarihinden itibaren Türkiye’mize ve Gönül Coğrafyamıza; ‘rol-model olacak…’

“Uluslararası Hazar Şiir Akşamları…”

2003 tarihinden itibaren gerçekleştirilen, “Türk Dünyası Hizmet Ödülleri…”

Elazığ Şehrini, ‘zirvelere taşıyacak…’ olağanüstü faaliyetler olarak anılacaktır.

1997 tarihinde,  “Çaydaçıra Bilim Kültür, Sanat Ödülleri…”

2001 tarihinde, “Elazığ 1. Ekonomi Kurultayı…”

2002 tarihinde, “Elazığ 1. Kültür Kurultayı…”

2014 tarihinde, “Elazığ Kalkınma Kurultayı…”

Diyarbakır, Malatya, Urfa, Tokat, Muş, Mamoşa (Kosova),  Gökçedağ (Kazakistan)

“Kardeş Şehirler Projeleri…”

Bütün bu saydıklarımız,  ‘uygulanabilir’ ve  ‘sürdürülebilir’ projelerdir.

 

Bizim burada asıl vurgusunu yapacağımız, “şehrin kültür ve kimliği…”

O tarihi, kültürel zenginliği bir akarsuya benzetebilirsiniz?

O akarsuyun ana kaynağı/ memba-ı Harput’tur, Elazığ’dır…

Mesela İslam Âleminde üç önemli şehir, “Kubbet-ül İslam Şehri olarak bilinir.

Afganistan’ın Belh Şehri, Özbekistan’da Buhara, Anadolu’da Ahlat’tır.

21. yy’da bizler; “Harput’u ve onun mirası olarak nitelendirdiğimiz Elazığ İlimizi;

Bilimde, Kültürde, Sanatta, Edebiyatta, Musikide,

Türk Dünyasının Cazibe Merkezi haline getirebiliriz…

 

Elazığ Ankara Vakfının çalışmalarını yakından takip etmekteyiz…

O özverili çalışmalarda, “Elazığ Şehri…” odak merkezindedir!

“Harput Senfoni Orkestrası…” bir ideal düşüncenin hayata geçirilmesidir.

“Harput’un Unesco Dünya Mirasına Alınması…” tarihi bir başarıdır.

“Elazığ Tanıtım Günleri…” büyük bir özverinin eseridir…

“Vakıf Dergisi…” sizleri gönül bahçenize taşımaktadır.

Bu şehrin, ‘fikir ve edebi mahfili…’ olarak yorumlarım.

Vakfın gerçekleştirdiği; “Harput, Kerkük, Urfa, Azerbaycan Hoyrat Esintileri…”

Burslar, Yayınlar, Sohbet Toplantıları…

Ankara Çankaya’da “Çaydaçıra Parkının…” kazandırılması…

Birlikte paylaştığımız onlarca projeler…

Başarının kaynağında ne vardır derseniz;

“Şehrin bütün kurum ve kuruluşlarıyla paylaşma kültürü…”

Sadece Elazığ Merkezli değil; Elazığ dışında bulunan;

Vakıf ve Derneklerimizle birlikte, “Ortak bir akıl ve kanaatin ortaya konması…”

Elazığ Şehri, “Kültür, Sanat, Edebiyat ve Musikide…” markadır!

Ulusal ve Uluslararası Organizasyonlarda da, ‘Rol Model…’ bir ilimizdir.

Bu şehir, ‘ideal insanlarla…’ fedakârlıklarla tarihi başarılara imza attılar.

17 Kasım 1937 tarihine gidiniz…

O tarihte Halkevi’nde ki muhteşem gece ve o gecenin kahramanları…

O kahramanları 82 yıl sonra da hayırla yâd ediyoruz.

1937’lerden 2019’lara; ‘o vefalı yürüyüş devam ediyor…

Bu yazı 515 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar