SİVRİCE’NİN MANEVİ DEĞERİ: ABU TAHİR KÜMBETİ 

Ali ÖZTÜRK/Elazığ Doğu Anadolu bölgesinin önemli tarihi ve turistik şehirlerinden bir tanesidir. Konum olarak Elazığ çok önemli bir yerdedir. İpek yolu güzergâhının üstünde olan Elazığ birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.


SİVRİCE’NİN MANEVİ DEĞERİ: ABU TAHİR KÜMBETİ 

 Farklı dönemlerde farklı medeniyetlerin bıraktığı birçok eser bulunmaktadır.  Bu eserlerin en önemlileri dini eserlerdir. Cami, Külliye, Kümbet, Türbe gibi önemli dini yapı ve eserler ilimiz sınırları içerisinde bulunmaktadır. Bu eserler ilimiz için büyük bir önem teşkil etmektedir. Hem ilimizin manevi yönünü hem de tarihsel yönünü göstermektedir. Bu yönden ilimiz çok fazla tarihi ve dini mekânı bünyesinde bulundurmaktadır. Elazığ’ın bu özelliği turizm açısından dikkat çekicidir. Elazığ için önemli dini yapılan Sivrice ilçesinde bulunan Abu Tahir Kümbetidir.  Dini bir yapı olan Abu Tahir Kümbeti Sivrice ve Elazığ için çok önemli bir yapıdır.

16. yy ’da Harput Sancağı kitabında adı geçen merkez

Elazığ, Sivrice İlçesi Doğanbağı (Abu Tahir) köyünde, köyün güneyinde ve kenarında Fırat Nehri’nin aktığı bir yamaç üzerinde yer alır. Daire biçimli gövdesi, yukarıya doğru daralarak en dar yeri delik olan bir tonoz örtü ile sona eren türbe yapısıdır. Taş temel üzerine dış duvarları kesme taşlardan yapılmıştır. Kuzeybatısında muhtemelen kale olabilecek tepelik vardır. Türbe daire biçimli bir gövdeye sahip olup yukarıya doğru daralan ve en dar kısmı delik olan bir tonoz ile sona erer. Taş temel üzerine kesme taşlardan harçla örülmüş duvarları vardır. Türbenin girişi kuzey tarafta olup burası 2 m yükseklikte ve 1 m genişlikte dar sayılabilecek bir giriştir. İç kısmın duvarları da yine harçla örülmüş olup burada poligonal küçük taşlar kullanılmıştır. Yapının tabanı ve içindeki sanduka ve mezar kısmı tahrip edilmiştir. Yapının hemen kuzeybatısındaki yüksek ve üst kısmı düz tepelik gerek konumu gerekse yıkılmış yapı taşı öbekleri ile bir kaleyi andırır. “16.yy’da Harput Sancağı” adlı kitapta da belirtildiği gibi Osmanlı Döneminde Abu Tahir, Harput Sancağına bağlı en uzak nahiye merkezidir. Türbe yapısında ve civarında herhangi bir kitabe veya kalıntısına rastlanmadığı için türbenin kime ait olduğu ve hangi döneme ait olduğu kesin belli değildir. Bu şekilde büyük bir önem taşıyan bir türbenin aslına uygun olarak ziyarete açılması ilimiz için çok önemli bir konudur. Bu konuda Elazığ’ın bütün paydaşlarına önemli bir iş düşmektedir.