SIKINTILAR VE HASTALIKLAR
Bed­ret­tin Ke­leş­ti­mur

Bed­ret­tin Ke­leş­ti­mur

SIKINTILAR VE HASTALIKLAR

25 Mart 2020 - 12:50

Sıkıntılar, hastalıklar; dertler, kederler insanlar için…

Bakara Suresi 155 ayette ne buyruluyor;

“Ey müminler, (itaatkârı âsi olanları ayırt etmek için)

Sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan

Ve mahsullerden yana eksiltme ile andolsun imtihan edeceğiz.

(Ey Habibim) sabredenlere lütuf ve ihsanlarını) müjdele”

Bakara Suresi 286 ayette de şöyle buyrulur;

“Allah hiçbir nefse gücünün yeteceğinden öte yük yüklemez”

Sabır ve nimetlere şükür, ‘bizleri dar geçitlerden geçirecek zırhımız’

Kur’an bizlere ışık tutacak, her birinden dersler çıkaracağımız, ‘kıssalar’ anlatır.

Ayet, “Hâlbuki (biz) hangi şehre bir peygamber gönderdiysek,

Mutlaka oranın halkını umulur ki yalvarırlar (ve imana gelirler)

Diye (önce) sıkıntılar ve hastalıklarla yakaladık” (A’raf, 94)

Bir söz vardır, hikâye edilir; “Bu da geçer Yâ-Hu!”

Allah’a sığınacağız… Allah’dan yardım isteyeceğiz…

 

ALLAH’DAN YARDIM İSTEYİN, SABREDİN

“Ayet “Musa kavmine şöyle dedi; “ Allah’dan yardım isteyin ve sabredin!

Şüphesiz ki yeryüzü Allah’ındır; ona kullarından dilediğine varis kılar.

Hem (güzel) akıbet, takva sâhiplerinindir” (A’raf, 128)

Kaderi İlahi bizleri zorlu bir imtihandan geçiriyor…

Öyle bir imtihan ki, ‘hanemize çekilip’ hali/ ahvali tefekkür edeceğiz!

Öyle bir virüs yerküresini kuşatmış ki;

İnsan, kendi aczini, çaresizliğini görebiliyor/ okuyabiliyor…

En yakın iki dost bile birbirine, ‘mesafe…’ koyabiliyor!

İnsan, daha da yalnızlaşıyor!

Bir bakıma, ‘kendi kabuğuna çekiliyor’

Kur’an buyuruyor; “Hem (güzel) akıbet, takva sahiplerinindir!”

Allah’dan en fazla korkanlar, ‘en fazla korunanlar…’

 

KİMİN AMELİ BOŞA GİDER…

Niyetler, amellere göredir.

İnancımızın temeli nedir; “Dil ile ikrar, kalp ile tasdik…”

Dilinizin söylediğini kalbiniz tasdik edecektir.

“Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!”

O halde, ‘kimin amelleri boşa gider’

Ayet, ”Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanların,

 Amelleri boşa gitmiştir.

(Onlar) yapmakta olduklarından başka bir şeyle mi?

Cezalandırılacaklar sanıyorlar)” (A’raf, 147)

Zâriyât Suresi 56 ayette şöyle buyrulur;

“Ben insanları ve cinleri, ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.”

Kulluğumuz ve Teslimiyetimiz; sadece; Yüce Yaratıcıya…

Asıl hürriyeti burada kazanabiliriz…

Hayata, asıl bu anlayışla güzelleştirebiliriz…

 

TEVBE, GÜNAHLARDAN DÖNÜŞTÜR…

Bir söz vardır, “insan beşer, şaşar…”

Günahlardan korunmak en evla bir şey…

İnsan, ‘yanlış yapabilir, hata yapabilir, kusur işleyebilir…

İnsan,  ‘isteyerek veya istemeyerek günah işleyebilir’

Asıl önemli olan nedir?

İnsanın, ‘kendi yanlışını’ görebilmesidir…’

İnsanın,  ‘kendisini sorgulayabilmesidir…’

“Kötülükleri yapıp da sonra ardından tevbe edip iman edenler ise,

Muhakkak ki Rabbin bunun (bu tevbenin) ardından,

Elbette Gafur (çok bağışlayan)’dır,

Rahim (çok merhamet eden)’dir” (A’raf, 153)

Hedef ne olmalıdır, ‘arınmaktır’

Aklen, bedenen, zihnen, vicdanen, ‘temizlenmedir’

 

 İÇİMİZDEKİ BEYİNSİZLER…

 “İçimizden bazı beyinsizlerin yaptıkları yüzünden,

Bizi helâk mı edeceksin? (Helâk etme yâ Rabbi!)

Bu senin imtihanından başka bir şey değildir”  (A’raf, 155)

Bir söz var; “bir ülkede namuslular daha güçlü olmalıdır!”

Bizim inancımız, “sorumluluğu…” emrediyor.

Hadis, “Hepiniz çobansınız; hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz.

Devlet reisi de bir çobandır ve sürüsünden sorumludur.

Erkek ailesinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur.

Kadın kocasının evinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur.

Hizmetkâr efendisinin malının çobanıdır; o da sürüsünden sorumludur.

Netice itibariyle hepiniz çobandır ve güttüğü sürüden sorumludur.”

Sorumlulukların terkedildiğini düşünelim?

Düşünmek bile istemiyorum!

Hayatta hiçbir şey ‘tesadüfi değildir’

 

İSLAM KOLAYLIK DİNİDİR…

Ayet, “(Ey Habibim!) Af (ve kolaylık) yolunu tut;

İyiliği emret ve cahillerden yüz çevir” (A’raf, 199)

Bizim inancımız, ‘orta yolu…’ işaret ediyor.

Bizim inancımızda, ‘aşırılıklara’ yer vermiyor.

İnsanı esas alan, ‘yücelten bir din…’

“güzel görmek, güzel düşünmek, hayatı güzelleştirmek!”

İnancımız, “dinde zorlama yoktur!”

 

FİTNEDEN SAKINMAK…

Fitne sözlükte, “karışıklık, kargaşa, geçimsizlik, huzursuzluk!”

Fitne, “arabozucu, karıştırıcı, fitne çıkaran (kimse)”

Ayet, “Hem öyle bir fitneden sakının ki,  (geldiği zaman)

İçinizden sadece zulmedenlere dokunmaz (umumi olur)

Ve bilin ki şüphesiz Allah, azabı pek şiddetli olandır” (En’am, 25)

 Bakara Suresi 191 ayette şöyle buyrulur;

“Fitne çıkarmak, adam öldürmekten daha kötüdür.”

 

 

Bu yazı 339 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar