HİLE KAVRAMI
Bed­ret­tin Ke­leş­ti­mur

Bed­ret­tin Ke­leş­ti­mur

HİLE KAVRAMI

29 Mart 2020 - 11:38

Hile sözlükte, “Bir kimseyi aldatmak, yanıltmak için yapılan oyun!”

Hile,  “çıkar sağlamak için, değerli bir şeye değersiz bir şey katma!”

Hile ile ilgili benzer kelimeler, “dolap” “düzen!”

Hile de, ‘aldatma’ vardır

Hile de, ‘düzen, dolap, oyun,  entrika’ vardır

İnsanlar, ‘çıkar sağlama için…’ hileli yollara başvururlar.

Hile yapan tacir, ’kusur’ ve ‘kabahatleri’ gizler

Tarık Suresi 15. Ayette şöyle buyrulur;

“Doğrusu onlar, hileli bir düzen planlayıp kuruyorlar”

“Hileli düzen!” kavramı Kur’an da sıklıkla kullanılır.

Ali İmran Suresi 120. Ayette şöyle buyrulur;

“onların ‘hileli düzenleri’ size hiçbir zarar veremez”

Nisa Suresi 76 ayette şöyle buyrulur;

“Hiç şüphesiz, şeytanın hileli-düzeni pek zayıftır”

En’am Suresi 123 ayette şöyle buyrulur;

“Oysa onlar, hileli-düzeni ancak kendilerine kurarlar!”

Enfal Suresi 18 ayette şöyle buyrulur;

“Allah, kâfirlerin hileli-düzenlerini boşa çıkarıcıdır”

Yusuf Suresi 50 ayette şöyle buyrulur;

“Doğrusu benim Rabbim, onların hileli-düzenlerini gerçekten bilendir.”

Onların hilelerinde, ‘kâh ihanet’ vardır, ‘kâh iftira’ vardır…

Onların hilelerinde,  ‘fitne, fesat, entrika’ vardır…

Nahl Suresi 127 ayette şöyle buyrulur;

“Sabret; senin sabrın ancak Allah(ın yardımı) iledir.

Onlar için hüzne kapılma ve kurmakta oldukları;

Hileli-düzenlerden dolayı sıkıntıya düşme.”

Fir’avun’un hileli düzenini (yürütecek) büyücülerdi!

Mısır’da, ‘büyücülük’ yani ‘göz boyama’ yaygındı!

Böylelikle insanlar aldatılırdı…

Sebe Suresi 33 ayet, onların hileli-düzenlerini açıklıyor;

“Allah’ı inkâr etme ve O’na eşler koşma…”

Onların hileli düzenleri, ‘kendi sahiplerini’ kuşatmıştır!

Hileli-düzende, ‘kötü amel’ söz konusudur.

Mü’min Suresi 37 ayette, “Firavun’un hileli-düzeni,

“yıkım ve kayıpta’ olmaktan başka (bir şey) olmadı”

Hileli-düzen, ‘kötülükler üzerine’ kuruludur!

Tur Suresi 42 ayette de şöyle buyrulur;

“Fakat (asıl) o inkâr edenler hileli-düzene düşecek olanlardır!”

İnkârcıların kurduğu, ‘hileli-düzenlerdir’

 

Bizim ne dinimiz, ne örfümüz, ne de aklıselim sahibi bir insana;

“Hile…” ve onun vasıtaları yakışmaz/ yakıştırılamaz!

Hz. Ali (ra.), “İbadet gibi, ticaret de hile kabul etmez!”

Ecdat ne diyor, “Hile ile iş gören mihnet ile can verir”

Hz. Mevlana, “Acele şeytan hilesidir, sabır ve tedbir Allah lütfu!”

Karar vermeden önce, ‘düşüneceğiz, ölçeceğiz, biçeceğiz,

Ve akıl terazisinde tartacağız’

Allah Resulü (sav) buyuruyorlar;

“Müslüman kardeşine sahtekârlık yapan, ona zarar veren,

Ve ona hile yapan bizden değildir.”

 Aldatan olmayacağız… Yalan söylemeyeceğiz…

Hile ve tuzaklardan beri olacağız…

Guatama Buddha ne diyorlar;

“Başkalarının kusurları kolayca görülür

Ama kendi kusurumuz görülmez;

Kişi komşusunun kusurlarını ayıklar bulur,

Ama kendi kusurlarını ise kumarda hile ile zar saklar gibi saklar.”

Ecdat ne diyor, “İğneyi kendine, Çuvaldızı başkasına batır!”

Sadi Şirazi, “Düşmanın en büyük hilesi, dostluğudur!”

O sahte dostlukları millet olarak o kadar çok yaşadık ki?

Örtülü tuzaklar, kahpe pusular, ‘ders almadık’

Lâ-Edrî’nin sözüne katılırsınız veya katılmazsınız;

“İnsanoğlu hilebazdır, kimse bilmez fendini;

Hem kime iyilik edersen sakla ondan kendini!”

Bizler, ‘iyilik ağacı’ olalım…

Hayatı, ‘hile tezgâhında dokumaktan da sakınalım’

Hz. Süleyman, “Hakikati söyleyen; adaleti,

Fakat yalancı şahit; hileyi ortaya çıkarır.”

Abraham Lincoin, “Hata yapmak, hile yapmaktan çok daha onurlu bir eylemdir”

Hatamız olsun, kusurumuz olsun, kabahatimiz olsun;

Ama ‘hile…’ gibi insanlık dışı bir anlayışa sarılmayalım!

Kaşgarlı Mahmut, “Avcı nice tuzak, hile bilirse, ayı da onca yol bilir!”

Sabrın sonu selamettir,

Aklın yolu birdir, ‘Hak Yoludur’

Doğruluk emanettir…

Terazi, dürüstlüğün kantarıdır…

Hile, ‘şeytanın tuzaklarıdır’

O halde, ‘hileli-düzen’ insan fıtratından ayrı düşünülür.

 

 

 

Bu yazı 374 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar