ASIL  'NEFRETİ' SAVUNANLAR
Bed­ret­tin Ke­leş­ti­mur

Bed­ret­tin Ke­leş­ti­mur

ASIL  'NEFRETİ' SAVUNANLAR

28 Nisan 2020 - 11:44

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş,

Ankara Hacı Bayram Camii’nde temsili Cuma namazını kıldırıyorlar,

Ve “Cuma Hutbesini…” okuyorlar.

Hutbenin ana teması nedir?

“Ey insanlar! Canımıza, aklımıza, inancımıza, malımıza,

Ve neslimize zarar veren şeylerden uzak duralım”

En temel ve de doğal bir Çağrı…

Bu çağrı çerçevesinde, Erbaş konuşmasında bir paragraf açıyorlar;

''İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor,

Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti?

Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti.

Yılda yüzbinlerce insan gayri meşru ve nikâhsız hayatın,

 İslami literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu,

 HIV virüsüne maruz kalıyor''

Kur’an’da Hud Suresini açınız…

Büyük bir dikkatle, 77-81. Ayetleri lütfen okuyunuz…

O ayetlerde, “Lut Kavminin Helaki…” anlatılmaktadır.

İbn-i Kesir’de, “Lut (as.), İbrahim (as)’ın kardeşinin oğludur.

Lut (as)’ın kavmi inkâr ve sapıklığı meslek edinip,

Eski ümmetlerden hiçbirinin işlemediği çirkin bir işi yapıyorlardı”

İsra Suresi 32 ayette de şöyle buyrulur;

“Ve zinaya yaklaşmayın (o cürmün sebeplerinden dahi uzak durun);

Çünkü o çirkin bir iştir. Ve ne kötü bir yoldur”

Şimdi şunu sormalıyız?

“Çirkinlikleri yaşamak/ veya savunmak…” İnsan hakları mı?

“Çirkef batağında yüzmek…” insan hakları mı?

Bir Müslüman nasıl olmalıdır?8

Mü’min Suresinde bütün bunlar birebir açıklanıyor;

“Mü’minun (o mü’minler) muhakkak kurtuluşa ermiştir (ayet, 1)

“Ve o kimseler ki, onlar boş şeylerden,

(boş söz ve işlerden) yüz çeviricidirler” (ayet, 3)

“Ve o kimseler ki, onlar ırzlarını koruyucudurlar” (ayet, 5)

Asıl, ‘fesat ve bozguncular…’ kimler?

Bakara Suresi 60. Ayette şöyle buyrulur;

“ (Onlara şöyle dedik) “Allah’ın (size lutfettiği) rızkından yiyin, için;

Fakat yeryüzünde fesat çıkarıcılar olarak bozgunculuk yapmayın!”

Şimdi geliniz, ‘nefret kavramını…’ biraz açalım;

Nefret, “bir kimseye, bir şeye karşı duyulan çok olumsuz duygu…”

Nefret, “Tiksinme, tiksinti”

Şurası bir gerçek, “nefis kötülüğü emreder!”

“Helal ve Haram Çizgileri…” o kadar önemlidir ki?

“Gayri Meşru…” çirkin işlerin peşinde niye olalım?

 “Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size çirkin işleri emreder” (Bakara, 268)

Burada, ‘malum zihniyeti…’ adalete davet ediyoruz

Bir şeyi, ‘nefsimiz için değil’ Allah rızası için seveceğiz!

O sevgi de, ‘iyilikler, güzellikler, erdemlikler…’ yer alır.

 “Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan (hâkim)ler

Ve Allah için şahitlik eden kimseler olun” (Nisa, 135)

O sevgi de, ‘yüksek bir moral,  güzel ahlak, ilim, hikmet…’ yer alır.

Bir konuda, ‘yardımlaşıyorsanız’ elbette yardımlaşacağız;

,“İyilik ve takva üzerine yardımlaşın

Günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın” (Maide, 2)

İnsan, ‘mükemmel bir varlıktır’

İnsan, ‘temizdir…’ temizlenenleri sever

Pis olan, Çirkin olan, Abes olan şeylere niye iltifat edelim?

“De ki, “pis olan şey ile temiz (haram ve halel) bir olmaz;

Pis olan şeylerin çokluğu hoşunuza gitse de (bu böyledir)!”

Öyle ise akıl sahipleri!

Allah’dan sakının ta ki kurtuluşa eresiniz! (Maide, 100)

En’am Suresi 151 ayet bizlere, “Nelerden Sakınacağımızı” haber veriyor;

“De ki: “Gelin, Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım:

O’na hiçbir şeyi şirk koşmayın! Ana-babaya iyilik (edin)!

Fakirlikten dolayı çocuklarınızı öldürmeyin!

Sizi de, onları da (ancak)  biz rızıklandırırız.

(Zina gibi) çirkin işlerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın!

Hem hak bir sebep olmadıkça, Allah’ın haram kıldığı canı öldürmeyin!

(Allah) size bunları emretti: umulur ki akıl erdiresiniz.” (En’am, 151)

Kur’an haber veriyor, “insanlar arasında üstünlük takvadadır!”

Yani, ‘Malda, Makamda, Şanda, Şöhrette vs. değil…’

 “Ey Âdemoğulları! Size avret yerlerinizi örtecek bir elbise,

Bir de (giyinip süsleneceğiniz) bir süs elbisesi indirdik.

Bir de takva elbisesi ki, o (hepsinden) daha hayırlıdır.

Bu (maddi ve manevi elbiseler), Allah’ın ayetlerindendir;

Umulur ki düşünüp ibret alırlar.” (A’raf, 26)

“İnsan Haklarını Savunanlar…”

Asıl insana yönelen tehlikeleri görebilsin!

Kıyamet Suresi 36. Ayette şöyle buyrulur;

“İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır?”

Kâinatta hiçbir şey ‘başıboş veya anlamsız değildir’

İslam, ‘güzel ahlak, erdemlik, iyilik, temizlik…’

Nahl Suresi 90. Ayet, Cuma Hutbesinin sonunda okunan ayet;

“Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder,

Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı yasaklar.

O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.”

Bu yazı 431 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar