SEVİNEMEDİLER!..

SEVİNEMEDİLER!..

ELAZIĞ’IN TEŞVİKTE 6. BÖLGE UYGULAMASININ DEVAM ETME KARARI, ŞEHRİN ÇIKARLARINI DÜŞÜNDÜKLERİNİ İDDİA EDEN BAZI ÇEVRELERİ MUTLU ETMEYE YETMEDİ. MİLLETVEKİLLERİNİN TALEBİ İLE CUMHURHURBAŞKANI ERDOĞAN TARAFINDAN VERİLEN 6. BÖLGENİN DEVAMI İLE İLGİLİ KARARI SİYASETİN DEĞİL DE BAŞKA KURUM VE ŞAHISLARIN ZAFERİ OLARAK GÖSTERMEK İSTEYEN ÇEVRELERİN ASIL AMACININ ŞEHRİN ÇIKARLARI VE KALKINMASI DEĞİL, AK PARTİ’NİN YIPRATILMASI OLDUĞU NET BİR ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKTI

18 Eylül 2020 - 17:08

İlimizde geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada başlatılan “Sahipsiz Elazığ” kampanyasının asıl amacının siyasi olduğu ve sanal bir gündem oluşturmak suretiyle Ak Parti’yi yıpratma amaçlı olduğu ortaya çıktı.

Bilindiği gibi Elazığ’ın teşvik kapsamında 6. bölgede bulunmasının süresinin alınan karar gereği 31 Aralık 2020 tarihinde sona erecek olmasından hareket eden bazı sosyal medya kullanıcıları, yasal sürenin dolmasına üç ay kalmasına ve milletvekillerinin sürenin uzatılacağına dair net bilgi içeren deklarasyonuna rağmen “Sahipsiz Elazığ” sloganı ile kampanya başlatmışlardı.

ORTAK AÇIKLAMA DA KESMEDİ

Elazığ’ın teşvikte 6. bölge süresinin üç ay sonra dolacak olmasından hareketle ve şehrin sorunlarına sahip çıkma maksadıyla başlatılan “Sahipsiz Elazığ” kampanyasının yayılması üzerine ilimiz milletvekilleri ortak bir basın açıklaması yaparak şu görüşleri ortaya koymuşlardı:

“Konunun detayına girmeden önce kamuoyuyla şunu paylaşmak isteriz; Kamuoyunda Elazığ’ın 6. Bölge desteklerinden çıkartıldığı bilgisi eksik bir bilgidir. Elazığ şu anda 6. Bölgenin bütün imkânlarından faydalanmaktadır ve inşallah faydalanmaya da devam edecektir! Hatırlanacağı üzere 2012 yılında yayınlanan devlet yardımları (teşvik) ile ilgili 3305 sayılı karar ile Elazığ’a dördüncü kademe teşviklerin uygulandığı iller arasında yer verilmişti.

Yine hatırlanacağı üzere: Elazığ Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2017/9917 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” yürürlüğe konularak Elazığ’ın da içinde bulunduğu Cazibe Merkezi İller için OSB’lerde yapılacak belirli sektörlerdeki yatırımların 6. Bölge desteklerinden faydalanmasına olanak sağlanmıştır.

6. Bölge desteklerinden faydalanmaya başlamamız tekstil başta olmak üzere birçok sektörde şehrimizi öne çıkardı. İş kapasiteleri büyüdü. Ve İstihdama büyük katkılar sağlandı.

 Tüm bu gelişmelerin yaşanmasının akabinde Organize Sanayi bölgesinde desteklerden faydalanan sektörlerin ayrımsız desteklenmesini sağladık.

20 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanan 2017/11133 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ile sektör ayrımı kaldırılarak konfeksiyon, iplik, plastik, hazır beton gibi yatırımların OSB’de yatırım yapılması koşuluyla Elazığ’daki yatırımların 6. Bölge desteklerinden yararlanılmasına olanak sağlanmıştır. Karar, OSB’de gerçekleştirilen yatırımların 6. Bölge şartlarında 6. Bölgede uygulanan desteklerden aynı oran, miktar ve sürelerde yararlanma olanağını sağlamıştır.

Şimdi yeni bir gelişme ile karşı karşıyayız: 21 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan 2846 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı ile Elazığ, Malatya, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane ve Tunceli’de OSB’lerde yapılacak yatırımların 6. Bölge teşvik uygulamalarından yararlanma imkânına 2021’de sona erecektir. Söz konusu kararın 6. Maddesi’nde 22 Şubat 2017 tarih 2017/9917 sayılı karar ve 20 Ocak 2018 tarih 2017/11133 sayılı karar ile 18. Maddesine eklenen 4.fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.

Ancak yeni karar ile teşvik sistemine ilçe bazlı bazı düzenlemeler getirilmiştir. Bu düzenlemeler kapsamında, ilçelerimizde kurmayı planladığımız OSB’lerde artık yatırımcılarımız 6.Bölge Desteklerinden yararlanabilecektir. 2018/11201 Sayılı Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar kapsamında hali hazırda Elazığ’ın tüm ilçelerinde imalat sanayinde yapılacak yatırımlar komisyon kararı ile uygun bulunması durumunda 6. Bölge desteklerinden ve enerji desteğinden yararlanabilmektedir. Karar 1 Ocak 2021 itibariyle sonra erecektir. 31 Aralık 2020 tarihine kadar alınan yatırım teşvik belgeleri 10 yıl boyunca 6.bölge desteklerinden tümüyle yararlanabilecektir. Bu noktada tüm yatırımcılarımızın bu süre zarfında yatırım teşvik belgesi müracaatlarını yapması önerilmektedir. Söz konusu Kararın 2021 yılı sonrasında da devam ettirilmesi hususu tarafımızca yakinen takip edilmektedir. Ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ve gündemlerindedir.

Kamuoyuna mükerreren beyanımız şudur: Elazığ 6. bölge teşviklerinden faydalanmaya devam edecektir. Bugünde şehrimizin menfaati için ne gerekiyorsa onu yapmaktan imtina etmiyoruz. Milletvekili arkadaşlarımız ve iş dünyamız ile bu konunun yakın takipçisiyiz. Endişeye mahal yok. “Elazığ’ımızın her hangi bir kaybı yoktur; olmayacaktır da.”

Ortak açıklamanın son cümlelerinde kesin ve net bir ifadeyle Elazığ’ın böyle bir sorunu olmadığı açıklanmış ve bu metnin altına dört Ak Partili milletvekili imzasını atmış olmasına rağmen tepkilerin artarak devam etmesi de bazı çevrelerin asıl amaçlarını da ortaya koymaları açısından dikkatlerden kaçmamıştı.

 

BAŞKA KAHRAMAN ARAMA GAYRETİ

İlimizin teşvikte 6. bölgede kalması ile ilgili süreç, tam da milletvekillerimizin ortak açıklamasındaki gibi yürümüş, ilimiz milletvekilleri konu ile ilgili bakanlarla görüşmeler yapmış, en son geçtiğimiz perşembe günü Ak Parti Genel Merkezde telekonferans sistemiyle yapılan İl Başkanları toplantısı sonrası, ilimiz Ak Parti Milletvekili Metin Bulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek problemi aktarmıştı.

Milletvekili Bulut’u dinleyen Erdoğan, Elazığ’ın elbette 6. Bölgede kalması gerektiğini ifade ederek gerekli çalışmanın yapılması için ilgili bakanlığa talimat vermesine rağmen bazı sosyal medya kullanıcılarının sorunu çözen kahraman olarak farklı isim ve kurumları öne çıkarma gayretleri tepkiyle karşılandı.

SİYASİ İRADE YOK SAYILMAYA ÇALIŞILIYOR

Elazığ’da herhangi bir sorun ya da problem ihtimali karşısında adres olarak siyaseti gösteren, hedefine koyup,  yargılayıp ve mahkûm eden bazı çevrelerin, sorunun yine siyasi erk tarafından çözülmesinden sonra siyasiler yerine başka aktörlere teşekkür etmesi, o şahıs ve kurumu öne çıkarma gayretleri, asıl amacın şehrin çıkarları değil  Ak Parti muhalifliği olduğu gerçeğini çok net bir şekilde açık ediyor.

Elazığ’ın teşvikte 6.bölgede kalması örneğinde olduğu gibi karar mekanizması ve tek yetkili kurumun siyaset olduğuna, sorunun çözüm yeri ve merkezinin iktidar partisi ve ilgili bakanlıklar ile Cumhurbaşkanı unvanı yanında Ak Parti Genel Başkanı da olan Recep Tayyip Erdoğan olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, siyasi irade ve ona bağlı bakanlık dışında hiçbir kişi ve kurumun problemi çözme yetkisinin olmadığını ve olamayacağını ifade ettiler.

 

ÇİFTE STANDART

Şehrin sorunlarını takip etme ve çözme görevini hakkıyla yaparak girişimleri ve görüşmeleri sonucu problemleri çözen ve bunu kamuoyuna açıklayan siyasi iradeyi yok sayıp, görmezden gelip, sorunun şehir lehine sonuçlanma sürecindeki karar mekanizmasında hiçbir yetkisi ve etkisi olmayan kurumları ve o kurumun başkanını kahraman etme gayretlerini siyasi hazımsızlık ve başarıyı kıskanma olarak yorumlayan vatandaşlar, bu anlayışın şehir sevdalılığı ile kamufle edilmesinin şart kurnazlığı olduğunu ifade ediyorlar.

SEVİNEMEDİLER BİLE…

“Sahipsiz Elazığ” söylemini farklı araçlarla dile getiren çevrelerin, Elazığ’ın 6. Bölgede kalmasına yönelik milletvekilleri açıklamalarını görmezden gelip, Malatya ve diğer şehirlerin de aynı uygulamadan faydalanacağını ifade edip, Malatya milletvekillerinin paylaşımı ile yan yana yayınlayıp, “bize var ama Malatya’ya var” diyerek hem alınan yeni kararı küçümsemek ve hafife almak hem de bu başarıyı gösteren ilimiz milletvekillerini yıpratmaya ve itibarlarını zedelemeye yönelik paylaşımlar ile problemin çözümü için farklı kurumlara ve şahıslara teşekkür ederek duyuran şahısların hemen hepsinin Ak Parti’yi eskiden beri eleştiren ve muhalif bir çizgide bulunan kişilerden oluşması ise dikkat çekti.

Elazığ’ın kalkınması ve yeni yatırımların gelmesine kapı aralayacak çok önemli bir kararın süresinin,  Ak Partili milletvekillerinin çalışmaları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla uzatılması gibi müjdeli bir habere bile farklı anlamlar yükleyip, sırf siyasi hazımsızlık, kıskançlık ve kör muhalefet anlayışları gereği sevinemeyip, kulp takanların bu ülkede hep var olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, bu konuda Necip Fazıl Kısakürek’in yıllar önce ifade ettiği; “Bizdeki muhalefet, iktidarı düşürme şartıyla ülkeyi düşürmeye bile razıdır” sözünü haklı çıkardığını dile getirdiler.

Bu haber 767 defa okunmuştur.

YORUMLAR

 • 2 Yorum
 • Alperen BOZKURT
  2 ay önce
  Bu haberle dalga mı geçiyorsunuz. Malatya ve Kahramanmaraş gibi sanayi olarak Elazığ’dan daha gelişmiş iller de tekrar 6.Bölgeye alındı. Bunu da mı Elazığ milletvekilleri yaptı. Yoksa Malatya ve Kahramanmaraş milletvekillerinin çabalarıyla mı onların yanında bizde tekrar 6.bölgeye alındık.
 • ali
  2 ay önce
  6. bölgeye alındığımıza dair kanıtınız nedir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF YERLER VE KİŞİLER LİSTESİ
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF YERLER VE KİŞİLER LİSTESİ
KÜÇÜKAY AİLESİ'NİN ACI GÜNÜ
KÜÇÜKAY AİLESİ'NİN ACI GÜNÜ