RESMİ İLAN

 Mülkiyeti Özel İdareye ait olup, kullanım hakkı T

04 Ocak 2015 - 19:08

 Mülkiyeti Özel İdareye ait olup, kullanım hakkı T.C. Sağlık Bakanlığı’na (Elazığ Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine) verilen Cumhuriyet Mah. Emsal Sokak No:15/13 Merkez/ELAZIĞ adresindeki 12/10887 nolu ada, 134 nolu parsel, 9 Pafta no’da kayıtlı alan içerisindeki Merkezimiz kampusun de Bahçe içerisinde kantini yerden yaklaşık bir metre tuğla duvar üstü PVC camekan kaplı 51 m² kapalı ticari alan ile 27 m2 bahçe ticari alanın 5 İş günü içerisinde çalıştırmak şartı ile kiraya verilecektir. Kiralama ihalesi 15/01/2015 Perşembe günü, saat 09:00’da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35.Maddesinin c.bendi ve 45.Maddesine göre Açık İhale Usulü esas alınarak yer teslimi tarihinden itibaren 12 (Oniki) ay süreli yapılacaktır.               Söz konusu kiralama işinin tahmin edilen yıllık bedeli (K.D.V.Hariç) 16.250,00 -TL olup, % 25 (Yüzde otuz) oranındaki geçici teminatı 4.062,50 -TL’dir.               İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:   1-Gerçek kişilerin; Tebligat için Türkiye’de adresini gösterir belge, T.C.Kimlik numarasını gösterir belge, başkası adına ihaleye girecekler için noterlikçe onaylı yetki belgesi ve Geçici Teminat tutarının hastanemiz veznesine yatırıldığına dair makbuzu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26.Maddesinde belirtilen geçici teminat. 2-Tüzel Kişilerin; a) Tebligat için Türkiye’de adresini gösterir belge, Vergi Kimlik numarasını gösterir belge ve Geçici Teminat tutarının hastanemiz veznesine yatırıldığına dair makbuzu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26.Maddesinde belirtilen geçici teminat. b) İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veyahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerinin veya vekâletnameyi vereceklerdir.                  İhale dokümanları (şartname, kira sözleşme tasarısı ve kroki ) hastanemiz Satın alma biriminde görülerek incelenebilir. İhale konusu kira bedeli üzerinden alınacak vergi, resim, harç vb. ihaleyi kazanacak yüklenici tarafından ödenecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İstekliler, yukarıda istenen belgeleri İhale gün ve saatine kadar Hastanemiz İhale Salonuna sunmaları gerekmektedir. Ayrıca ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bu haber 5653 defa okunmuştur.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Kurban Bayramı, Lunapark ve Tematik Parklara İlişkin Yeni Kararlar Açıklandı
Kurban Bayramı, Lunapark ve Tematik Parklara İlişkin Yeni Kararlar...
YENİ İMAR İTİRAZLARI GÖRÜŞÜLDÜ
YENİ İMAR İTİRAZLARI GÖRÜŞÜLDÜ