Rek­tör Prof.​Dr.​De­mir­dağ: “Diş Has­ta­ne­si...

Rek­tör Prof.​Dr.​De­mir­dağ: “Diş Has­ta­ne­si Ka­pa­tı­la­maz”

Erol KARA/Fırat Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Kut­bed­din De­mir­dağ, Diş He­kim­li­ği Fa­kül­te­si­nin ka­pa­na­ca­ğı yö­nün­de çıkan söy­len­ti­le­ri­nin ger­çe­ği yan­sıt­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. 

08 Temmuz 2019 - 14:37

Rek­tör De­mir­dağ, “Eği­tim, öğ­re­tim veren bir fa­kül­te ve ona bağlı has­ta­ne neden ka­pa­tıl­sın? Fi­zi­ki mekân ko­nu­sun­da ve per­so­nel ko­nu­sun­da sı­kın­tı çek­me­miz, has­ta­ne­nin ka­pa­na­ca­ğı an­la­mı­na gel­mez. Öyle bir şey yok” diye ko­nuş­tu.
   Fırat Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Kut­bed­din De­mir­dağ, “Diş He­kim­li­ği Fa­kül­te­si nasıl ka­pa­tıl­sın? Öğ­re­tim üye­le­ri, öğ­re­tim gö­rev­li­le­ri ve öğ­ren­ci­le­ri­miz var. Orada bir eği­tim ve­ri­li­yor. Ta­şe­ron ya­sa­sın­dan sonra ele­man te­mi­ni ko­nu­sun­da sı­kın­tı­la­rı­mız var. Sağ­lık per­so­ne­li ek­sik­li­ği ve fi­zi­ki mekân ile il­gi­li sı­kın­tı­la­rı­mız var. Hiz­met­ler­de belki sı­kın­tı­lar ola­bi­lir ama ka­pa­tıl­ma­sı gibi bir şey ola­maz. Belki is­te­nen se­vi­ye­de has­ta­la­ra hiz­met ve­ril­me­miş ola­bi­lir ama bu ka­pa­tı­la­ca­ğı an­la­mı­na ge­le­mez. Fırat Üni­ver­si­te­si Has­ta­ne­sin­de de ben­zer sı­kın­tı­la­rı­mız var. Mev­cut im­kân­lar­la gi­der­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. Per­so­nel ih­ti­ya­cı hat saf­ha­da. Hiz­met­te ak­sa­ma­lar ola­bi­lir ama va­tan­daş­la­rı­mız bunu an­la­yış­la kar­şı­la­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz” dedi

Bu haber 1241 defa okunmuştur.

YORUMLAR

 • 2 Yorum
 • Orkun
  1 yıl önce
  Sözleşmeli,veya hizmet alımı şekline sokup,geçici acil çözümler bulunabilir,ama bu beceri işi,ne siz ne ekibinizin böyle bir gayreti yok.Hic olmazsa komşu üniversitelerle işbirliği ile hizmet genisletilebilir.Vizyon çok önemli ama hani nerede? Hele prezentabl hiç değilsiniz,bu makamlar için en büyük özellik.Hani nerde ?Oradan emekli biri olarak gerçekten üzülüyorum.
 • HASAN ÜNALAN
  1 yıl önce
  TAMAM AMA SİZ NEYE YARIYORSUNUZ REKTÖR BEY
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
İl Hıfzıssıhha Meclisi’nin Elazığ’da Aldığı Tedbirlerin Ayrıntıları Belli Oldu
İl Hıfzıssıhha Meclisi’nin Elazığ’da Aldığı Tedbirlerin...
Elazığ’daki bombalı saldırının 4.yılı
Elazığ’daki bombalı saldırının 4.yılı