GÖZÜN AYDIN AZERBAYCAN


Hazar'da deli dalgalar 

Karabağ'da bir bayram var 

Azat oldu Karabağlar

Gözün aydın Azerbaycan

 

İki kardeş düştük yola

Hem el ele hem kol kola 

Gazanız mübarek ola 

Gözün aydın Azerbaycan

 

Kafkaslardan aşıyoruz 

Türklüğe şan katıyoruz 

Azerbaycan bayrağını 

Karabağ'a dikiyoruz 

Gözün aydın Azerbaycan