AMERİKA 


Bir teccal eşkıya bela dünyaya 

Bölüp parçalayıp yönetmek ister 

Yıllardır bizi de almış sıraya 

Dincilik, kürtçülük, darbeler dener

 

Libya gitti kimliğini yitirdi 

Irak kendisini yedi bitirdi 

Mason Suriye'yi yerlere serdi

Dört bir yanımızda ajan misyoner

 

Bunlar kanun, hukuk, yasa dinlemez 

Zenginliği yerli halka yedirmez 

Bu sebeple acıları dindirmez

Bölücülük dahil her yolu dener