DAHA NE İSTERİM


Tenezzülüm yoktur, mala servete,
Bilirim ki gitmez, mal mülk ahrete,
Etmemişse muhtaç, bir muhannete,
Daha ne isterim, yaradanımdan?

Yediğimde haram, yok ise eğer,
Gözüm haksızlıktan, ıraksa eğer,
Doğruluk  nimettir, her şeye değer,
Daha ne isterim, yaradanımdan?

Namertlerle işim, olmadı bir an,
Ayrı gayrı bilmem, sevdim her zaman,
Bilirim her şeyin, temeli insan,
Daha ne isterim, yaradanımdan?

Mazlumdan yanadır, elbette tavrım,
Gücüm yetmez ise, sızlar sol yanım,
Haksızlığa karşı, dikilir başım,
Daha ne isterim, yaradanımdan?

Ahmet'e bu haslet, Hak'tan gelmişse,
Bana kulum deyip, nimet vermişse,
Yönüm eğri değil, doğru çizmişse,
Daha ne isterim, yaradanımdan?