HAKSIZ YOLDA YÜRÜME


Bu dünyanın servetine,güvenip de sevinme,
Varın çoktan az olunca,çok olana yerinme,
Çaba göster haklı kazan,azın çoğaltmaya bak,
Hak ettiğine razı ol,haksız yolda yürüme.

Az da ölür çok da ölür,mal mülk hiç bâkî kalmaz,
Azrail kapın çalınca,servet seni kurtarmaz,
O tarafta iltimas yok,rüşvet yalan dolan yok,
Hak ettiğine razı ol,haksız yolda yürüme.

Deme sakın bu dünyada,rahat olayım yeter,
Hak dünyada hesap zormuş,zordan daha da beter,
Mizanın görevlileri,terazi elde bekler,
Hakkın olana razı ol,haksız yolda yürüme.