VELİLERİMİZİN DİKKATİNE: SPOR ÖNEMLİDİR!


Spor, belirli ölçüde fiziksel güç ve beceri gerektiren yarışmalı ya da eğlenceli sayılabilecek etkinlikler olarak adlandırılabilir. Ayrıca fiziksel, zihinsel, bilişsel ve sosyal gelişimi amaçlayan, oyun ya da yarışma formunda olan, kurallı ya da kuralsız, ferdi ya da takım halinde yapılan etkinliklerin tümüne spor diyebiliriz. Özünde; sistem, disiplinin yanı sıra hedef ve başarı ile harmanlanmış bir yapıdır. Spor yapan çocuk ister istemez, disipline olmayı, hedef koymayı ve başarıya ulaşmaya güdülenir.

Okul başarısından kuşku duyulan, düzenli çalışma ve disiplinle beraber olacak desteğin faydalı olacağı düşünülen çocuklara,uzman kişilerin ilk önerisi, spor eğitimidir. Enerjisini atan, sosyal bir gruba ait olan çocuk mutlu olur, çevresinin desteği alarak kazandığı başarı onu motive eder. Sağlığı, direnci, görüntüsü ve becerileri arkadaşları içinde de saygı uyandırırve yaptığı her işten haz almasını sağlar. Spor yapan çocuk çevresi tarafından her anlamda onaylanır, destek görür ve sevilir. Tüm bu pozitif katkılar çocuğun ders başarısını da pozitif yönde etki yapar destek olur köstek olmaz.

Çocukların özellikle ön ergenlik döneminde (9-12 yaş); kötü alışkanlıklardan korumak, enerjisini doğru kullanmasını sağlamak bunun yanın da sosyal gelişimi ve özgüven duygusunu artırmak için birey sporlarının yanı sıra takım sporlarına yönlendirmek gerekir. Böylece, artan ders yükünü üstesinden gelme, arkadaşları ile ödevlerini tartışması, çözümleri paylaşması ve en önemliside öğretmenleri tarafından desteklenmesi daha kolay olur. Hayatındaki başarı hedeflerine koşarken sportif hedefleri ile ders başarısını paralel tutacağından ivme de paralel yükselir. Böylece mutluluk alıp başını gider. Bunun yanı sıra bilimsel olarak da sporun ne kadar yararlı olduğu ispatlandı.

Yapılan bir araştırmada spor yapan ilköğretim çağı öğrencilerinin, yapmayanlara oranla zihinsel ve fiziksel aktivitelerinin daha yüksek olduğu gözlemlendi. Analitik düşünebilen, problem çözmeye motive olmuş, hayatını müsabakaya odaklanır gibi planlayan bir bilincin yaşam içinde çocuğunuzun ne kadar çok işine yarayacağını tahmin edebilirsiniz. Uyku düzeni ve dinlenmesine dikkat eden ve düzenli beslenen çocuk, direnci daha yüksek olacağından bu durum onun okul başarısını da olumlu yönde etkiler. Olumlu yönde etkilenen çocuk hayatın her anlamında pozitif düşünür ve başarıya ulaşır. Çocuğunuzun sağlıklı büyümesi, gelişmesi ve derslerindeki başarısı için mutlaka bir spor branşında aktif olmasını sağlayın.

Her çocuğun severek yapabileceği bir spor branşı mutlaka vardır ve çıkacaktır. Ebeveyn olarak yapmanız gereken, onun bunu keşfetmesini sağlamak ve daima arkasında durmak. “Spora vereceğimiz mana, gençliğe vereceğimiz mananın öz kardeşidir.” SAYGILARIMLA