AK PARTİ  BÖLGESEL ADALETİ GÖZETMELİDİR


Türkiye, Haziran 2015’den bu yana üçüncü kez milletvekili genel seçimlerini yapmak üzere yeniden sandık başına gidecek. Ancak bu kez parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçtiğimiz ve tam olmasa da genel olarak ABD’deki başkanlık sistemine benzer bir başkanlık sistemini de kapsayan yeni bir seçim modeli tecrübesini ilk kez yaşayarak sandığa gidecek.

Aralıksız 16 yıldır iktidarda bulunan Ak Parti Türkiye’ye her alanda ivme kazandırdı. Coğrafyasına ve dünyaya önemli bir aktör olduğunu hissettirdi. Yeri geldi ABD ve Rusya ile karşı karşıya geldi. Ekonomisi yaklaşık dört misli büyüttü.  En önemlisi de pastadan payına düşeni almak istiyorsa savaşmayı göze alması gerektiğinin farkına vardı.

Ak Parti enerjimizi boşa tüketen başörtüsü, katsayı, imam-hatip mezunu olmak gibi yapay siyasi malzemeleri de yasal düzenlemeler yaparak bir bir ortadan kaldırdı. Ve bugün bu siyasi tartışmalardan uzak sadece enerjisini üretmeye, büyümeye, gelişmeye odaklayan bir siyaset anlayışı mirası ortaya çıkardı. Bunu iyi okuyup anlamak ve bu başarıyı yürekten kutlamak gerekir.

Geçen zaman içinde partinin örgüt yapısı elbette yıprandı, hatalar yaptı. Küskünlükler, ayrılıklar oldu. Özellikle il, ilçe teşkilat yapılanmalarında kıyasıya yarışlar oldu. Bunların hepsi de mevcut parlamenter yapılı sistem içinde yaşanılan şeylerdi.

Bugün artık adı farkı olsa da gerçek manada tam bir başkanlık sistemi olan yeni sistem yasama ve yürütme erklerini tamamen birbirinden ayırıyor. Bakanlar Kurulu parlamento dışından oluşturularak hayata geçiriliyor. Buraya kadar herşey tamam…

Peki şu an kamuoyu milletvekili ve başkanlık sistemi üzerinden nasıl bir tutum sergileyecek?

Ak Parti’nin başını çektiği ittifak grubu başkanlık seçiminde alacağı sonucu milletvekili seçimlerinde alabilecek mi?

25. ve 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Ak Parti’den Elazığ’da aday adayı olan biri olarak bugüne kadar yapmış olduğum gözlemler neticesinde tahminlerimde hiç yanılmadığımı söyleyebilirim.

Hafta sonu bir arkadaş meclisindeki sohbetimizde akademisyen bir kardeşimizin şu tespitini de ifade etmeden geçemeyeceğim.

Dediği aynen şöyleydi. Bir şehirde aday adayları başvurularında entelektüel düzeyde aday adayı sayısı yok denecek kadar azsa o şehirde güneş batıyor demektir.

Çok düşündürücü bir söz aslında. Bu söz üzerinden hareketle özetle şunu belirtmeliyim ki; artık seçim sistemi değişmiştir. Bugüne kadar vatandaşlarımız bazı siyasi figürlere rağmen Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a oy veriyordu. Çünkü seçim sistemi bunu zorunlu kılıyordu. Ama artık bu ve sonraki seçimlerde böyle olmayacaktır. Seçmen parlamento ve başkanlık sistemi ayrıldığı için Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a oyunu verecektir ama milletvekili tercihini yaparken adayın birikimine, entelektüel düzeyine, temsil yeteneğine, uzmanlığına, siyaset algısına, en önemlisi de bölgesini temsil edip etmediğine bakarak karar verecektir.

Yani siz getirir bir ilde aynı ilçeden iki üç adayı seçmenin önüne koyarsanız bu geri tepecektir. Çünkü vatandaş şunu çok iyi okuyor. Bir şehrin iktidar mekanizması ve bürokrasisi bir bölgenin ve bir zümrenin kontrolünde ise artık homurtular çıkmaya başlıyor demektir.

Siyasi partiler özellikle de Ak Parti buna dikkat etmelidir. Bugün ne yazık ki şehrimizde böyle bir sorun var. Milletin temsilcisi adalet ve erdem gibi kavramları asla unutmamalıdır. Ki entelektüel bir temsilci zaten bunlara izin vermez.

Özetle değerli akademisyen arkadaşımın uyarıda bulunduğu gibi güzel şehrimizde güneşin batmaması için Ak Parti milletvekili aday listesinde bölgesel adaleti gözetmelidir. Elazığ seçim bölgesi;

1-Merkez

2-Maden-Alacakaya-Sivrice-Arıcak

3-Kovancılar-Palu-Karakoçan

4-Baskil-Keban-Ağın şeklinde dört bölgeye ayrılmalı ve üçüncü bölgeye iki kontenjan verilecek şekilde bölgesel adalet gözetilerek şekillendirilmelidir. Özellikle Maden, Karakoçan ve Baskil seçmeni listelerde hemşehrilerinden birini görmek istiyor artık

Adaylar belirlenirken öncelikle entelektüel düzeye, aidiyete, liyakata önem verilmelidir. En önemlisi de atadan, babadan kalma bakiyeler üzerinden siyaset yapma anlayışlarına itibar edilmemelidir. Çok parası var, aşireti var gibi temelsiz tezler geçerliliğini kaybedecektir bundan sonra.

Yeniden hatırlatmadan geçemeyeceğim. Bu şehrin insanı ilimizdeki bazı siyasi figürlere rağmen Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a oy vermiştir. Artık sistem değişti. Seçmen, seçim zamanı halkın arasında olup seçildikten sonra fildişi kulelerde dolanan milletvekili istemiyor. En önemlisi seçildikten sonra etrafı kuşatılan milletvekili de istemiyor.

Ak Parti başkanlık seçimini rahatlıkla kazanacaktır ancak şehrimizde milletvekili seçimlerinde parti yöneticilerinin tutumu seçmen üzerinde belirleyici olacaktır. Özellikle şehrimizde Ak Parti kademelerinde ve şehrin bürokrasisinde bir bölgenin baskın olması seçim sonuçlarına etki edecektir. Seçim sonrası şehirdeki bu bakış açısı yerine ivedilikle adaletli, herkese eşit mesafede olan bir anlayışın tesis edilmesi gerekmektedir.

Temayül yoklamalarında parti teşkilatı yöneticileri ve üyeleri aday adaylarına oy verirken entelektüel düzeyine ve aidiyetine önem vermelidirler. Kimsenin sözüyle hareket etmeden, vaatlere kanmadan, grup kararlarına itibar etmeden kendi hür iradelerine kulak vererek oyunu kullanmalıdırlar.

Kalın sağlıcakla.