Künye

 İmtiyaz Sahibi
Ahmet TOPRAK

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Erkan BAY

Yazı İşleri Müdürü

Ömer Enes YILAR

Muhabirler
Erol KARA

Başak Merak GÜNDÜZ

Tamer ÖREN

Esra MERAL

Gülşah ALTAŞ

Hüseyin KABUKÇU

Nisa YILMAZ

Turan YILMAZ

İnternet Editörü

Ömer Enes YILAR

Sayfa Sekreterleri

Fethiye Uçal

Hatun KOLYİĞİT

Hukuk Danışmanı
Av.Cengiz Gülaç

Haber ve Reklam  için : 0424 236 66 77

Akpınar M. Gnr. Alpdoğan C. No:1/302 Aydınlar İş Merkezi ELAZIĞ

elazighakimiyethaber@hotmail.com