HER ÇOCUK POTANSİYELİNİN KEŞFEDİLMESİNİ HAK EDER

HER ÇOCUK POTANSİYELİNİN KEŞFEDİLMESİNİ HAK EDER

BAŞAK MERAL GÜNDÜZ/Üstün Potansiyelliler ,Bahçeşehir Okullarının Bahçeşehir Üniversitesi işbirliği ile üstün potansiyelli öğrenciler için geliştirdiği eğitimdir.

26 Eylül 2017 - 12:32

Bahçeşehir Okulları bir süredir pilot okullarda test etmekte olduğu UP eğitimini 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 19 Bahçeşehir Okulları kampüsünde uygulamaya başlamıştır.

Elazığ Bahçeşehir Okulları Rehber Öğretmeni aynı zamanda Program Koordinatörü Bigem Varol gazetemize İlimizde bir ilki gerçekleştirecekleri UP (Üstün Potansiyelliler ) Eğitimi ile ilgili bilgiler verdi.

 

NEDEN UP?

Eğitimin kalitesini belirleyen birçok faktör vardır. Eğitim içeriğinin, eğitim kadrosunun, eğitim araçlarının ve eğitim ortamının değişen dünyanın gereksinimlerine uygun şekilde ve yeni bilimsel gelişmeler ışığında sürekli güncellenmesi bunların başında gelir. Ama daha önemlisi her çocuğun farklı yeteneklere, farklı ilgi alanlarına, farklı bir potansiyele sahip olduğu gerçeğinin farkında olmak ve eğitimi bu farklılıkları göz önüne alan bir yaklaşımla farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde örgütleyebilmektir. UP, Bahçeşehir Okullarının bu vizyon doğrultusunda geliştirdiği bir eğitimdir.

Akademik verilere göre üstün potansiyelli bireyler her ülkede nüfusun ortalama %3’ünü oluşturmaktadır. Bu potansiyelin doğru eğitimle desteklenerek en üst seviyede değerlendirilmesi, toplumların gelişmişlik düzeyini önemli oranda artırmaktadır. Bahçeşehir Okulları, UP Programı ile üstün potansiyelli öğrencileri keşfedip onların potansiyellerini en üst düzeyde gerçekleştirmek üzere desteklerken ülkemizin gelişmişlik düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

UP eğitiminin diğer kurumların üstün potansiyelli öğrencilere yönelik eğitimlerinden en önemli farkı nedir?

Bizim eğitimimiz öğrencilerin sadece özel akademik ihtiyaçlarını karşılamayı değil aynı zamanda sosyal, duygusal, üst düzey düşünebilme, yaratıcılık ve düşünme stratejileri gibi akademik olmayan alanlardaki gelişimini de hedefl eyen nadir eğitimlerdendir. Bu sene için programımız sadece 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerine hitape diyor ama önümüzdeki seneden itibaren alt ve üst sınıflara doğru genişleyecektir..

Her Çocuk Potansiyelinin Keşfedilmesini Hak Eder sloganıyla yola çıktık;

Şuan da kampüsümüzde uygulamaya başladığımız UP eğitimi ile il bazında bulunan tüm Üstün Potansiyelli öğrencilerimize hizmet etmeyi

amaçlıyoruz . Bilsem ‘e giden ve ya WISC-R Performans veya Sözel skoru 128-129- 130 üzeri olan tüm öğrencileri programa dahil ediyoruz. Öğrenci Bilsem’e kayıtlı ise WISC-R Testini yaptırması gerekmiyor raporuyla okulumuza başvurup program ile ilgili bilgi alabilirler...

''Üstün potansiyel''kavramını biraz açıklar mısınız?

Üstün potansiyelli olarak tanımlanan çocukların özellikleri nelerdir? Bir çocuğun üstün potansiyelli olduğu nasıl tespit edilir?

 

Üstün potansiyel kavramı tanımlanması zor bir kavramdır, dünyada bile ortak bir tanımı yoktur. Ama şunu söyleyebiliriz; özel alanlarda (akademik alanlar, sanat, fiziksel yetenek, liderlik vs.) kendi yaşıtlarına göre daha üstün performans gösteren öğrencilere genel olarak üstün yetenekli öğrenciler diyoruz. Erken çocukluk döneminden itibaren çocuklar güçlü oldukları yönleriyle ilgili belirtiler gösterirler ve bunu büyük oranda davranışlarına yansıtırlar. Örneğin bazıları erken okumaya başlar, bazılarının algıları çok güçlüdür, farklılıkları veya benzerlikleri çok iyi fark ederler. Bu farklılıkları uzmanlar tarafından hazırlanmış testlerle, gözlemlerle veya performansa dayalı ölçeklerle tespit edilebilir.

Bahçeşehir Okullarında uygulanan UP eğitiminin amaçları ve hedefleri nelerdir?

 

Programımızın misyonu Bahçeşehir Okullarında öğrenim gören üstün yetenekli öğrencileri ilgi, yetenek, bilişsel ve sosyal gelişim gibi bireysel farklılıklarını dikkate alarak; yaratıcılık, eleştirel düşünme, problem çözme, etkili iletişim yeteneklerine sahip, 21. yy becerileriyle donanmış bireyler olarak yetiştirmektir. Amaçlarımızdan biri de üstün yetenekli çocukları kendisi gibi düşünen, farklılık gösteren diğer üstün yetenekli çocuklarla, onlara ait bir ortamda buluşturmak. Bir diğer gayemiz, program çerçevesinde verdiğimiz eğitimlerle hem eğitimcilerde hem de ailelerde bir farkındalık oluşturmak..

UP eğitiminin diğer kurumların üstün potansiyelli öğrencilere yönelik eğitimlerinden en önemli farkı nedir?

 

Bizim eğitimimiz öğrencilerin sadece özel akademik ihtiyaçlarını karşılamayı değil aynı zamanda sosyal, duygusal, üst düzey düşünebilme, yaratıcılık ve düşünme stratejileri gibi akademik olmayan alanlardaki gelişimini de hedefleyen nadir eğitimlerdendir. Programımız 1-6 sınıf öğrencilerine hitap ediyor.

UP eğitiminin başarıyla uygulanmasında öğretmen kadrosu kilit rol oynuyor. Öğretmenler nasıl seçiliyor ve eğitim için nasıl hazırlanıyor?

Öğretmenler eğitim sisteminin en önemli unsurudur. Bir öğretmen istekli ve bilgili olursa yetiştirdiği öğrencilerde de bunun olumlu etkilerini gözlemleyebiliyorsunuz. Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle yapılan bu programda öncelikle üstün yetenekli öğrencilere ve eğitimlerine ilgi duyan, bu alanı merak eden, öğrencilerine daha faydalı olmak isteyen, motivasyonu yüksek öğretmenler seçiliyor. Seçilen öğretmenler, bilgi ve farkındalıklarını artırmak için bir eğitime alınıyor. Seminerlere katılan ve müfredat içeriğiyle ilgili yoğun bir eğitimden geçen öğretmenlerle bu programa başlanıyor.

Peki, programın başarıyla uygulanmasında veliler nasıl bir rol oynuyor?

Veliler çocuklarını nasıl desteklemeli?

 

Velinin, öğrencinin eğitimindeki rolü yadsınamaz. Ama önemli olan, velinin hangi rolü nasıl oynayacağını bilmesi. Bu konuda öğretmen eğitimi ne kadar önemliyse veli eğitimi de o kadar önemli. Bizim programımız velilere yönelik hazırladığımız bir seminer programıyla başlıyor ve onlara yönelik

eğitim seminerleriyle devam ediyor. Ayrıca, çocuğu programa katılan velilerin öğretmenlerle ve program koordinatörüyle iletişimi de çok önemli. Biz üstün yeteneği ve zekayı bir ayrıcalık değil bir farklılık olarak görüyoruz. Bundan dolayı da verdiğimiz eğitim ne veliye ne de öğrenciye bir ayrıcalık gibi düşünülmemeli. Bu konuda daha doğru bilgiye sahip veliler çocuklarına daha faydalı olabilirler. Velilerimizin çocukların farklılıklarını gözlemleyip öğretmen ve uzmanlarla iletişim halinde olması ve çocuklarını ilgili ve yetenekli oldukları alanla ilgili kaynaklarla buluşturmaları çok önemli.

 

Evde veli öğrencisinin bu programa uygun olduğunu anlayabilir mi ?

Her anne/baba çocuğunu elbette ki tanır .Bu program içinse ebetteki çocukların bize verdiği ip uçlarımız var . • Uzun dikkat süresi • Geniş hayal ve imgeleme gücü • Uykuya daha az ihtiyaç duyma, enerjik olma • Gelişimsel dönüm noktalarına daha hızlı ilerleme •... Keskin gözlem yapma • Aşırı merak duyma • Güçlü bellek • Erken ve olağanüstü dil gelişimi • Hızlı öğrenme yeteneği • Aşırı duyarlılık • Akıl yürütme ve problem çözme becerisi • Mükemmelliyetçilik • Sayılar, bulmacalar ve yap-bozlar ile oyun becerisini geliştirme... • Kitaplara aşırı ilgi duyma • Soru sorma • İlgi alanının oldukça geniş olması • Gelişmiş mizah duygusu • Eleştirel düşünebilme • İcatlar yapabilme • Aynı anda birkaç işi yapabilme, yoğunlaşabilme • Yaratıcılık Bir çocuğun üstün potansiyelli olarak görülmesi için bu bahsedilen bütün özelliklere sahip olması gerekmemektedir. Üstün potansiyelli bir çocukta öne çıkan bir özellik, bir başka üstün çocukta hiç görülmeyebilir. Dolayısıyla bireysel farklılıkların olabileceği dikkate alınmalıdır.

Bu öğrencilerin bilişsel özellikleri hakkında bilgi verebilir misiniz?
 

Tabiki ; • Çok meraklıdırlar. İlgilendikleri konuya karşı dikkatlerini yoğun bir şekilde yönlendirir. Problem çözme becerileri son derece gelişmiştir. • Neden-sonuç ilişkisi kurarlar. İlgi alanları hakkında detaylı bilgi sahibidirler, bağımsız çalışmayı daha çok tercih ederler.

• Çok hızlı öğrenirler. Duydukları ve gördüklerini uzun zaman belleklerinde tutabilirler. Kendi sınıf düzeyinin üstünde kitaplar okumaktan hoşlanırlar. Zihinden işlem yapmada çok başarılıdırlar. • Rutin ve tekrarlayıcı işlerden hoşlanmazlar. Genellikle okulda karşılaştıkları uyarıcılar onlara yetersiz gelir, dolayısıyla canları çok çabuk sıkılır . • Zaman, ölüm vb. soyut kavramların ne demek olduğunu yaşıtlarına göre daha çabuk kavrarlar. Oyun kurallarını hemen kavramakta, hatalarından ders almakta, istediklerini yapmak veya yaptırmak için diğerlerini ikna edici fikirler öne sürmektedirler .

Öğrenci seçimini neye göre yapıyorsunuz ?

 

Öncelikle bütünül tanılama çalışmasıyla başlıyoruz . • Öğretmen saptamaları (Tils Gözlem Formları) • Çocukla ilgili tutulan çeşitli kaynaklar • Aile görüşmeleri • Biyografik veriler • Çocuğun ürünleri Gözlemlendikten sonra ; • Öğrencinin uygun tanılama raporu varsa (WISC-R Performans veya Sözel skoru 130 üzeri) programa dahil ediyoruz. Çocuğun o anki psikolojik durumunu düşünerek 128-129 puanlı öğrencileride programa dahil edebiliyoruz. • Bilsem’e kayıtlı öğrenciler Wisc-r teste tabi tutulmadan programa dahil edilir.

Programı nasıl uyguluyorsunuz? Ders ve Program içeriği nedir?

 

Program 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. sınıf öğrencilerine hitap etmektedir. (1. sınıflar II. Dönem itibari ile öğrenciler okuma yazma becerilerine sahip olduktan sonra- Diğer seviyelerde I. Dönem itibariyle program başlar.) • Herhangi bir seviyede UP ‘a dahil olan bir öğrenci diğer seviyelerde de programa devam eder. • Program Cumartesi günleri üçer saatlik hafta sonu dersleri ve hafta içindeki birebir proje danışmanlığı ve diğer rehberlik faaliyetlerini kapsamaktadır. • Etkin İletişim, İleri Düşünme Teknikleri , Yaratıcı Fikirler,Yaratıcı Dizayn, Stratejik Düşünme ve FPSI dersleri hafta sonu (3 ders) yapılırken Projemi Gerçekleştiriyorum dersleri hafta içi saatlerinde yapılır. • Projemi Gerçekleştiriyorum dersleri (2.3. ve 4. sınıflar-hafta içi )proje danışman öğretmenleri tarafından birebir danışmanlık olarak gerçekleştirilir. • Sınıf mevcudu 4-10 öğrenci arasındadır.

Future Problem Solving(FPSI) olarak bahsettiğiniz dersin içeriği nedir?

 

Uluslararası Problemleri Çözme Programı ABD ‘de üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde kullanılmakta olan ve sonuçlarının olumlu dönütleri ispatlanmış bir programdır. • Program yaratıcı ve global düşünmeyi desteklemekde ve günlük yaşam için gerekli temel problem çözme tekniklerini güçlendirmektedir. Bu çalışma ile öğrencilerimizde global problem ile konuları vurgulamak ve çözüm üretmek için ileriye doğru bakmalarının yanı sıra zaman yönetimi, öz kontrol, liderlik, sosyalleşme becerileri, teknoloji kullanımı, daha geniş zorlayıcı ve ilgi çekici akademik deneyim ve toplumsal hizmet konularında gelişmeleri hedeflenmektedir. • Öğrencilerimiz uluslararası yarışmalara katılarak sertifikalarını aldılar. Bu programı uygulayan Bahçeşehir Kampüslerimiz çok güzel başarılarla döndüler....

 

Bu haber 2022 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
FETÖ/PDY SORUŞTURMASINDA 2 TUTUKLAMA
FETÖ/PDY SORUŞTURMASINDA 2 TUTUKLAMA
KAYISI, KADINLAR İÇİN İŞ KAPISI OLDU
KAYISI, KADINLAR İÇİN İŞ KAPISI OLDU