VİDEOKONFERANS’TAN HABER

Pandemi sürecinde birçok resmi kurum ve  kuruluşu yanında STK, vakıf ve dernek teknolojinin imkânlarından faydalanarak toplantılarını video konferans üzerinden gerçekleştiriyorlar.


VİDEOKONFERANS’TAN HABER

Kurumların işleyiş ve hizmetlerinin devamı için toplantı elbette şart ve zaruri.

Ve ilginçtir ki birçok kurum, kuruluş, siyasi parti ve STK’lar; bu toplantılarını büyük bir gönül huzuru ile videokonferans şeklinde yaptıklarına dair haberleri medyaya servis ediyorlar.

Bir kurumun ne şekilde yaparsa yapsın gerçekleştirdiği bir toplantı haber olur mu? “Toplantı yapıldı” şeklinde bir haberin halkı ve ilgili kurumun müntesiplerini ilgilendiren bir tarafı yoktur. Asıl haber olması gereken konu;  o toplantıda halkı ve üyeleri ilgilendiren hangi kararların alındığı ve bunun kamuoyuyla paylaşılmasıdır.

Ancak ne hikmetse aylardan beri falan kurum ve teşekkülün videokonferans ile toplantı yapıldığı haberleri gırla gidiyor. Toplantıda alınan kararlardan ziyade toplantının videokonferans ile yapılması, haberin ana teması ve mesajı oluyor.

Artık 6 yaşındaki çocukların günlük oyun ve meşgalesi haline gelen görüntülü konuşma ve çoklu görüşmeler, anlı şanlı kurumların tematik haber konusu olmamalı. Bir kurumun toplantılarını videokonferans sistemiyle yaptığını açıklaması o kurumun son teknolojik yöntemlerle çalıştığını göstermez.  Tam tersi bunun haber yapılması ile topluma verecek mesajı ve haberi olmadığı için bu habere sarılma acziyetini gösterir.