“Ahmet Kabaklı Anadolu Lisesi, Asıl Statüsüne Kavuşmalı”

Nisa Yılmaz/ Elazığ’da eğitim veren Ahmet Kabaklı Anadolu Lisesi’nin, eğitim kalitesi ve yüksek başarı oranı ile fen lisesi statüsü kazanması için okul-aile birliği yönetimi il bürokrasisinin de desteğini alarak girişim başlattı.


“Ahmet Kabaklı Anadolu Lisesi, Asıl Statüsüne Kavuşmalı”

Elazığ’da ilk olarak öğretmen lisesi olarak eğitim veren okul, 1997 yılında Ahmet Kabaklı ismini alarak eğitim faaliyetlerine devam ederek, yıllar içerisinde başarıda dereceler elde etmeye devam etti.  

Ahmet Kabaklı Anadolu Lisesi’nin de fen lisesi statüsünü kazandırmak için Ahmet Kabaklı Anadolu Lisesi’nin fen lisesi statüsüne sahip öğrenci başarısına sahip olduğunu ve bu konuda hem il bürokrasisi hem de genel merkezde girişimde bulunduklarını söyleyen okul-aile birliği yönetim kurulu üyesi Necdet KAYMAZ, Elazığ Ak Parti Milletvekilleri Metin Bulut ve Zülfü Demirbağ, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile bizzat görüştüklerini ve kendilerinin konuyu takip edeceklerini ve okulun fen lisesi statüsü kazanması için destek olacaklarını ifade etti.

Ayrıca fen lisesi statüsü için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne dilekçe sunduklarını dile getiren Kaymaz, konuyla ilgili şu açıklamayı yapıyor: “Okulumuz, eski sınav sistemi olan TEOG sıralamasında ilimizdeki Kaya Karakaya ve Cemil Meriç Fen Liselerinden sonra Anadolu Lisesi statüsünde 2. sırada olmasına rağmen,  2017-2018 eğitim-öğretim yılında 485-475 puan aralığı öğrenci almıştır, mezun ettiği öğrencilerin yüzde 99’u oranında üniversite yerleştirme başarısına, 120 kız, 120 erkek olmak üzere toplam 240 kişi kapasiteli kız ve erkek pansiyonu ile kapalı spor salonunun olmasına ve kampüs alanıyla Elazığ’ımızın güzide okullarından biri olmasına rağmen, maalesef, sınavla öğrenci olan okul statüsünü kaybetmiştir.

24 Haziran 2017 tarih ve 30106 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği’nin bir ilde Fen Lisesi açılabilmesi ile ilgili 7. Maddesinin 2. fıkrası şöyledir:

‘ Fen Lisesi ile sosyal bilimler lisesi açılabilmesi için;

a) İlde 8 inci sınıfta öğrenim gören toplam öğrenci sayısının yüzde 5’ini geçmeyecek şekilde fen lisesi ve sosyal bilimler lisesi öğrenci kontenjanı üst sınır olarak belirlenir.

b) Okul binasında 20 derslik, yeterli sayıda laboratuvar, görsel sanatlar atölyesi ile müzik dersliği, z-kütüphane, okula ait spor salonu, kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı olmak üzere toplam 200 öğrenci kapasiteli pansiyon bulunması gerekir.

c) Bu okullar illerde ve büyükşehir statüsündeki illerin nüfusu 50 binin üzerinde olan ilçelerinde açılabilir. Ayrıca büyükşehir statüsünde olmayan illerin ilçelerinde açılabilmesi için ilçe nüfusunun en az 20 bin ve il merkezi ile birlikte toplam nüfusu en az 200 bin olması gerekir.’ demektedir.

2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Elazığ’da 8. sınıflarda öğrenim gören toplam öğrenci sayısı yaklaşık 12 bin 500’dür. Yukarıda zikredilen yönetmeliğin ilgili maddesinin a bendi mucibince; 12 bin 500 öğrencinin yüzde 5’i, 625 öğrenci. Elazığ’daki her iki Fen Lisesi ile Sosyal Bilimler Lisesinin toplam kontenjanı 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 120’şer öğrenciden 360 öğrenci. Yani yaklaşık 200-250 öğrencilik bir Fen Lisesi kontenjanı mevcut durumda.

Ahmet Kabaklı Anadolu Lisesi, Yönetmeliğin 7. maddesinin 2. fıkrasının hem a hem de b bentlerini (z-kütüphane ve görsel sanatlar atölyesi hariç) tamamıyla taşıyan bir kurumdur. Kaya Karakaya Fen Lisesi, Cemil Meriç Fen Lisesi ve Ahmet Yesevi Sosyal Bilimler Lisesi dışında hem Merhum Şeyhul-Muharririn Ahmet Kabaklı’nın adının korunması ve yaşatılması adına, hem de güzide şehrimize, Fen Lisesi kazandırma yolunda 2005 yılında yeni hizmet binasındaki açılışını, dönemin Başbakanı olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın teşrifleriyle bizzat onurlandırdığı okulumuzun, hak ettiği ama elde edemediği, sınavla öğrenci alan okul statüsünü, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Anadolu Lisesinden Fen Lisesine dönüştürülerek yeniden elde etmesini istiyoruz.”