KÜLTÜREL MİRAS HARPUT MEYDAN ÇEŞMESİ

Ali ÖZTÜRK/Harput tarih ve kültürel olarak Elazığ için çok önemli bir yerdir. İlk şehrin Harput’ta kurulması buraya birçok tarihi eser ve yapının da kazandırılmasını sağlamıştır. Turistik açıdan ilimizin yüzü olan Harput birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.


KÜLTÜREL MİRAS HARPUT MEYDAN ÇEŞMESİ

     Tarihi bir yerleşim yeri olması sebebiyle çok eski ve tarihi yapılara sahiptir. Harput kültürel ve tarihi turizm meraklıları için eşsiz fırsat konumundadır. Farklı medeniyetlerden, farklı dönemlerden ve farklı dinlerden kalma eserler Harput’u sarıp sarmalamıştır. Bu sebepten dolayı Harput incelenmeye değer bir yerdir. Harput’taki eserler tarih meraklıları için çok önemli bir yerdedir.  Bu konuda araştırma yapan tarih m0eraklıları her bir eserin farklı bir medeniyetten kaldığını öğrendikleri için o medeniyetin mimarisini ve dolaylı olarak da tarihini de öğreneceklerdir. Bu konuda Harput hem öğretici hem de tarihi turistik bir yer konumundadır. Harput için önemli eser konumunda olan yerlerden biride Meydan Çeşmesidir. Osmanlılar döneminden kalma meydan çeşmesi eski ve tarihi bir yapıdır.

        Yüzbaşı Hacı Ahmet Ağa tarafından Yapılan Tarihi Yapı

Osmanlılar zamanında Yüzbaşı Hacı Ahmet Ağa tarafından Hicri 1216 yılında yaptırılmıştır. Eyvanlı tiptedir. Üzeri düz damlı ve betonla sıvalıdır. Eyvanlı tipte olan çeşmenin duvarları kesme taşla örülüdür. Karşı duvar önünde dört sıra kesme taştan örülü bir seki vardır. Seki arkasında iki sağır kemer yer almaktadır. Sol duvardaki sağır kemer içinde çeşme mevcuttur. Su tası konulan niş üzerinde kitabe, onun üzerinde rozet motifi ve tekrar kitabe mevcuttur. Önemli bir tarihi yapı ve eser olan meydan çeşmesi Elazığ için önemli tarihi yapılardan bir tanesidir.  Bu sebepten dolayı çok büyük bir özenle korunması gereken bir yapıdır. Kendi tarihimizi yansıttığı için Meydan Çeşmesi ve bu gibi yapıların tanıtımını daha fazla yapmalıyız. Hem ulusal hem de uluslararası yazılı ve görsel medyada detaylıca tarihi yapılarımızın tanıtmalı ve anlatmalıyız. Bu sayede ilimizi turizm açısından çok daha iyi yerlere getirebiliriz. Bu konuda Elazığ’ın bütün paydaşlarına büyük iş düşmektedir.  Gerekli çalışmalar yapılır ve önlemler alınırsa turizm açısından çok önemli yerlere geleceğimiz aşikardır.